Gruppen-3a-328x120

En riktig Kalle Anka-kommun

En riktig Kalle Anka-kommun

INSÄNDARE. När fullmäktige samlades för att besluta om exploateringen av Vänhem och Paradiset framkom att en option fanns med ett antal företag, vilket skulle innebära förluster på tomtmarken. Det föreslogs att ärendet skulle remitteras, för att reda ut hur man skulle lösa situationen. Man kan konstatera att ärendet inte har behandlats i rätt ordning. Kalle Anka-kommunen hade åter visat sitt rätta ansikte.

Innan beslut fattades om remittering hade alla förespråkare, med Kenny Hansson i spetsen, prisat denna ”våldtäkt” på vårt fina grönområde. Den enda som stod upp för att bevara vår ”gröna ö” i stan, var Björn Widmark, Folkets Väl, han pulveriserade förespråkarnas argument med ackuratess. Man hade förväntat sig att Miljöpartiet med Dolores Öhman i spetsen skulle försvara vår ”gröna ö”, men icke, hon föll in i prisandetav förslaget, beklämmande! Är det inte dags för Miljöpartiet att byta namn till Miljöförstörarpartiet, MFP. Man har ju tidigare även förordat en placering av ett badhus på området Norden, där det endast ska vara bostäder. Varför har man inte drivit detta förslag i stället, kan man undra?

Lars Nord, Hässleholm

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se