Gruppen-3a-328x120

Äntligen ett medgivande

Äntligen ett medgivande

INSÄNDARE. Så har då äntligen Ronny Larsson medgivit att vi har en mänsklig påverkan på klimatet. Han föreslår att vi planterar träd för att reducera utsläppen. Det är väl gott med det förslaget, men det tar tyvärr många år innan träden växer upp och kan ta upp koldioxiden i den mängd som är önskvärd.

Jag kan hålla med till fullo att det stora problemet är människans gränslösa tillväxt i antal, och som tar i anspråk alltmer av den mark vi lever av (jord och skog). Dessutom tränger vi undan andra arter som behövs för att behålla den biologiska balansen i naturen. Det kan verka brutalt och cyniskt att ”önska” en pandemi varje år som reducerar oss med den tillväxt på cirka 80 miljoner varje år, som vi har i dag. Den pågående pandemin har hittills ”endast” åstadkommit 18 miljoner.

Att med frivillig barnbegränsning åstadkomma en form av status quo har hittills inte gett tillräckligt resultat världen över. Det är endast Japan som kommer att minska sin befolkning framöver. Även i Europa finns en ökad mortalitet som inger hopp. Tar vi exemplet Sverige, kan konstateras att varje kommun vill växa i antal. Några minskar förvisso, men de är i regel små från början, och finns i huvudsak i Norrlands inland. När vi endast har en självförsörjningsgrad på cirka 50 procent, är frågan om vi inte skulle följa Japans exempel?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars Nord

Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se