Gruppen-3a-328x120

De gröna har blivit Putins nyttiga idioter

De gröna har blivit Putins nyttiga idioter

INSÄNDARE. Dolores Öhman (mp), skriver en insändare där hon ifrågasätter vår energipolitik samt vurmar för en framtid kantad av vindkraftverk och solenergi. Ingen hade varit gladare än vi om det funnits effektiva alternativ till kärnkraft och fossila energikällor men sanningen är den att vi inte är där idag. Trots kraftiga subventioner och skattestöd mäktar inte vindkraften med att tillgodose hushållen och industrins behov av kostnadsrimlig energi. Kapaciteten är helt enkelt för dålig och även med en massiv utbyggnad kvarstår problem med väderberoende och miljöskadlig inverkan. Vindkraften är definitivt inte tillförlitlig. Vid fel vindförhållanden produceras överhuvudtaget ingen energi och dessutom är kostnaderna för uppförande och underhåll betydande. Rotorbladen slits kontinuerligt och innehåller dessutom miljöfarliga ämne som måste lagras efter att de blivit uttjänta. Sverigedemokraterna i Hässleholm är mot vindkraft i vår kommun.

I Asien sker en kontinuerlig byggnation av effektiva kärnkraftverk som dessutom är billigare än de som byggs i Europa. Med en ändrad skattepolitik och slopade rabatter för vindkraft hade prisjämförelsen blivit helt annorlunda. Det är dags att ta detta i beaktande och ompröva tidigare beslut för att säkerställa energiförsörjning till rimligt pris för företag och medborgare. Det finns nackdelar och risker även med kärnkraft men utveckligen går framåt inom tekniken och fördelarna överväger nackdelarna. All mänsklig verksamhet ger avtryck på miljön och vill vi bibehålla vår levnadsstandard och bekväma tillvaro krävs leveranssäkra energikällor.
De horribla elpriserna denna vinter vittnar om stora brister i elförsörjningen både i produktion och distribution. Vi vill bespara våra medborgare ytterligare orimliga elräkningar som blivit följden av politiska felsatsningar. Sverigedemokraterna vill sänka skatten på el med 25%.
Konflikten i Ukraina kommer att sätta sin prägel på Europa och världsmarknaden under en lång tid framåt och ingen vet hur vårt land kommer att påverkas i längden. De gröna partierna i Europa har drivit igenom en nedstängning av fullt fungerande kärnkraftverk och gjort bland annat Tyskland beroende av naturgas från Ryssland. I skrivande stund närmar sig priset på diesel 30 kr/l och bensinen ligger inte långt efter. Ryssland är under sanktioner och nya aktörer sökes för att fylla dess plats som bränsleleverantör. Vi får dock inte glömma att en stor del av priset är skatt som svenska politiker beslutat om. Främst miljöpartiet som alltid strävat efter att fördyra bilägandet och försvåra för industrin att verka.
Den sk reduktionsplikten är ett aber för åkerier och ägare av dieselbilar som dignar under helt horribla pålagor. Sverigedemokraterna förespråkar en sänkning av reduktionsplikten från 30% till 5%. Detta tillsammans med en skattesänkning skulle ge ett lägre pris per liter med 5 kr.
Detta är förslag som SD drivit under lång tid och oavsett Rysslands överfall på Ukraina. Sverige är ett glesbefolkat land så folk och företag är i hög grad beroende av att kunna förflytta sig till rimliga priser. Genom sin politik har Europas gröna partier gjort sig till Putins nyttiga idioter och dessutom gjort livet surt för medborgarna.Paul Thurn (SD), Ulf Berggren (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se