torsjö live vers2

Viftar inte bort miljöpartiets engagemang

Viftar inte bort miljöpartiets engagemang

INSÄNDARE. Dolores Öhman är förvånad över att jag inte gillar ”hållbar utveckling”. Tvärtom min bästa Dolores, det har nog alla som följt mina insändare kunnat konstatera genom åren. Mitt engagemang sträcker sig till tiden långt innan Dolores Öhman ens var påtänkt. Redan i mitten på 60-talet började jag min ”karriär” med återvinning (återbruk). 1971 var jag med i Uppsala och bildade MIGRI, MiljögruppernasRiksförbund, med BjörmGillberg i spetsen. Inte ens då hade Dolores sett dagens ljus. Vid den tiden bidrog jag även till att rädda Ubbaltsområdetmot exploatering. Finns två artiklar av undertecknad i Norra Skåne 1971 som bekräftar det. Och på den vägen har jag fortsatt.

Det var inte bara i nämnden som MP röstadeför en exploatering av Paradiset, även i fullmäktige. Varför behövs flera parkeringsgarage, när de befintliga inte utnyttjas fullt ut, och dessutom i en befintlig miljö med trånga gator? Heder åt Folkets väl, som reserverade sig. Självklart honorerar jag MP för att vilja skydda näraliggandenaturområden, men det rättfärdigar inte tillskyndandeav en exploatering av Paradiset.

När det gäller att kompensera för exploateringen av Paradiset finns ingen natur tillgänglig i närheten. Det man kan fråga sig är, varför har inte MP varit drivande när det gäller att planera för näraliggande bebyggelse i till exempel området Norden? Jag har tidigare flera gånger föreslagit att kommunen ”byter” golfbanan mot marken på Åhusfältet, dit golfbanan flyttas. Här skulle man få loss näraliggande mark för årtionde framöver. Man skulle då slippa bygga i ”surhålet” Björklunda. Varför måste en golfbana ligga i centrum av stan? Men att ”bråka” med överklassens utövare av golfsporten är inget man gör ”ostraffat”. Att bygga en ny golfbana på Åhusfältet skulle kosta lika mycket som att iordningställa ”surhålet” Björklunda för bebyggelse.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det är något övermaga att påstå att MP i alla avseende har ett engagemangför hållbar utveckling. Men jag tackar för erbjudandet att rösta på MP, men tveksamheten är stor, då MP ären alltför stor tillskyndare av den ”miljöförstörande” höghastighetsbanan.

Lars Nord, Hässleholm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se