torsjö live vers2

Edwall har räknat fel

Edwall har räknat fel

INSÄNDARE. Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde behandlades frågan om renovering del av T4-Matsal för att inrymma Familjens hus.

Anders Edwall (C) å sin sida hade nog inte läst handlingarna tillräckligt då han påstod att kostnaden för renoveringen skulle vara 40 000 kr/kvm. Med hans profession och erfarenhet av fastighetskostnader borde han reagerat tidigare och tolkat rimligheten av denna ”överdrivna siffra”.

Ärendet omfattar en ombyggnad av del av T4 matsal närmare bestämt 746 kvm på bottenplan till ett budgeterat pris om 20 000:-/ kvm. Till detta tillkommer teknikutrymmen på 137 kvm i källarplan till en budgeterad kostnad på 4 000:-/kvm. Dessutom så måste man göra lite markarbeten i anslutning till byggnaden och har därför budgeterat 300 000:-.  Total budgetbedömning hamnar på 15,8 miljoner. Detta är vad vi fått presenterat från Tekniska Förvaltningen.

Detta står klart och tydligt i handlingarna och därför så förstår vi inte var Anders får 40 000:-/ kvm ifrån. Om man räknar fram ett snittpris per kvm på 883 kvm så blir det i stället 17 440:-/kvm och där ingår inte markarbeten.

Lars Johnsson Gruppledare (M)

Robin Gustavsson Gruppledare (KD)

Thomas Haraldsson Gruppledare (L)

                                      

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se