torsjö live vers2

Bevara oss från Lena Wallentheims överspelade Skånebild

Bevara oss från Lena Wallentheims överspelade Skånebild

INSÄNDARE. Lena Wallentheim skriver att ”Skåne behöver vara starka i förhandlingarna mot staten när det gäller investeringar i infrastrukturen som vi så väl behöver” (Frilagt, ”M spräcker Skånebilden”, 11 mars, 2022). Tveklöst behöver infrastrukturen uppgraderas både i Skåne och nationellt. Vi behöver emellertid ingen höghastighetsbana (HHB) med allt den för med sig i form av barriäreffekter, negativ klimatpåverkan och förödande konsekvenser för djur och natur! Här verkar du dela TrV syn på naturen – och i deras utvärdering av samhällsekonomisk nytta ges naturen värdet noll. Istället skulle ett tåg för 250 km/tim kunna förläggas längs befintlig bana och därmed skona orörd natur. En sådan dragning ger också bättre förutsättningar för effektiv bullerbekämning längs en bansträckning istället för två. Dessutom kan den utnyttjas för godstrafik vilket inte en HHB kan.

Vi trodde att politik handlade om innehållet i överenskommelser – inte att till varje pris följa det dåliga förhandlingsresultat som resulterade i ”Skånebilden”. Har du informerat väljarna om att ca 50 procent av ”den nya stambanan” mellan Malmö och Stockholm är tänkt för 320 km/tim- och att just sträckan Lund-Hässleholm projekteras för denna hastighet, medan merparten av den övriga sträckan upp till Stockholm är tänkt för 250 km/tim. Du förespråkar således att just mellanskåne utnyttjas som ”förbifart” för att portföljpendlare ska kunna åka förbi i ännu högre hastighet, till priset av mellanskånes vackra landskap. Med en bana för 250 km/tim skulle restiden endast bli ca 15 min längre än med en HHB! Tycker du fortsatt att HHB är en jämlik satsning där mellanskånes befolkning kraftigt förfördelas för att en mindre grupp människor ska kunna tjäna 15 minuter mellan Malmö och Stockholm. En bana för 250 km/tim är vidare bättre anpassad till vårt grannland Danmark som invigde sin ”snabbbana” för denna hastighet 2019.

Inte oväntat är inte bara mellanskånes kommuner negativa till HHB utan även kommuner i norra Sverige. Läs också gärna in den nya teknikutvecklingen vad gäller fossilfritt flyg. Finns det möjligen även någon annan dålig överenskommelse som slår fast att flyg per definition är omöjlig ur klimatsynpunkt, även om det drivs med batteri? Sådant flyg är emellertid väldigt snart en realitet.

Vi vet nu att en HHB inte kommer att kunna betala tillbaka sin klimatskuld i sin livstid. Vi vet att en HHB måste dras över orörd mark. Vi vet att den förorsakar besvärande buller- som därtill är svårdämpat. Vi vet att alla av TrV´s föreslagna korridorer skulle urholka naturvärden i Eslövs-, Höörs- och Hässleholms kommuner för all framtid! Uppenbarligen har inte denna information nått dig.

All heder åt Lars Johnsson i Hässleholms kommun. En eloge även till de politiska ledningarna i Höörs och Eslövs kommuner, som också troget arbetar för sina kommunmedborgare och låter ny kunskap bli ledande för sina beslut. Inte minst synen på klimatfrågor och biologisk mångfald har förändrats dramatiskt på de 7 år som gått sedan den ödesdigra förhandlingen av ”Skånebilden”. Välj bort HHB den 11 september!

Inger Björck och Torsten Werner, Billinge

(politiskt oberoende debattörer)ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se