torsjö live vers2

Polisen: “Flyktingarna blev inte rädda”

Polisen: “Flyktingarna blev inte rädda”

Hässleholmspolisen hävdar att de ukrainska flyktingarna inte alls blev rädda vid insatsen i vikingabyn i Vätteryd på torsdagsmorgonen. Frilagts beskrivning ifrågasätts av polisen.

– De kollegor som var med hade fått reda på att det fanns flyktingar där. Därför gick vi fram lite varsamt. Det blev jättebra, säger Rikard Persson, tillförordnad lokalpolisområdeschef.

Rikard Persson var själv inte med i Vätteryd, men säger att Frilagts beskrivning av händelsen inte stämmer.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Enligt poliserna blev flyktingarna inte rädda.

– Flyktingarna blev inte rädda. De kramade polisen. Jag har pratat med min personal, säger han.

Frilagt hade dock under gårdagen inte bara intervjuat vikingabyns företrädare Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu utan även en av flyktingarna som berättade om den skräck hon kände när polisen kom och att det påminde henne om Ukraina. Kommunens bygglovschef Katarina Finyak sa också till Frilagt att hon tänkt på att flyktingarna kunde uppleva insatsen som skrämmande och att hon därför försökt hitta en tolk, men inte lyckats. Syftet med besöket var att mäta byggnader som enligt kommunen byggts eller byggts ut olovligt.

Rikard Persson berättar att alla beslut om handräckning fattas av polisen i Karlskrona.

– Sedan får lokalpolisområdet uppdraget. Området får se till så att det finns resurser. Ibland får vi låna in personal från Kristianstad, säger han.

Han förklarar att Karlskronapolisen ibland anger antalet poliser som behövs, men oftast inte.

– Vi får själva se till att bedöma personalbehovet, säger han.

Denna gång vet han inte hur det var med den saken eftersom han själv inte var delaktig i planeringen. Men bedömningen blev att nio poliser skulle medverka. Rikard Persson vet inte om alla var från Hässleholm.

En stor polisinsats hjälpte bygglovschef Katarina Finyak, till höger, och hennes medarbetare att ta sig in på fastigheten för att mäta byggnaderna. Foto: Maral Otetileu

Rikard Persson vill inte ge Frilagt namn på någon av dessa, men lovar att kontakta någon av dem och fråga om de vill prata med oss. Han återkommer istället själv och återger vad de berättat.

– Jag har pratat med två kollegor. De sa att när de parkerat och kliver ur sina bilar kommer en kvinna ut och möter dem. Först träffar hon kvinnan från kommunen och sedan går hon fram till poliserna. De ler mot varandra, småpratar, hon frågar efter en cigarett, de gör high five, kramas och hon tar selfies med poliserna, säger han.

Han säger att Frilagt får välja vem vi vill tro på.

Rikard Persson antar att anledningen till att så många poliser medverkade var att det fanns en risk för att situationen skulle bli hotfull.

– Den skulle kunna upplevas som det eftersom de varit där tidigare och kommunen inte kunde genomföra åtgärderna, säger han.

Som han uppfattat kollegorna tyckte de att insatsen gick bra.

– Jag har inte hört hela storyn, men åtgärderna genomfördes och funkade. Kommunen var nöjd, säger han.

Flyktingarna har dock en annan upplevelse av händelseförloppet.

– Om du inte är trevlig mot polisen i Ukraina tror de att du är kriminell. Därför gick jag fram till dem och log och frågade efter en cigarett. En polis sa att ingen av dem talade engelska, så jag kunde inte kommunicera vidare med dem, säger en av flyktingkvinnorna.

Kvinnorna som flytt från Ukraina vet att man måste le och vara trevlig mot poliser. Foto: Berit Önell

Hon berättar att hon blev mycket rädd när hon upptäckte den stora polisstyrkan på vikingabyns parkering.

– Min historia är min. Under fem sekunder kunde jag inte röra mig. Sedan, när de fick syn på mig, log jag, men det jag kände var skräck. När de hade åkt började jag skaka och gråta, säger hon.

Hon tog ingen selfie med polisen, men berättar att en annan av kvinnorna gjorde det när polisen var på väg därifrån.

Hon säger att hon förstår att polisen måste göra sitt jobb, men att de behöver ta hjälp av tolk.

– Det är också bra om de förstår vår bakgrund och varför vi alltid ler mot poliser, om de ska ha kontakt med ukrainska människor igen, säger hon.

Frilagt har tagit del av kommunens begäran om handräckning och det mejl där Thomas Boking, polisens inre befäl i Karlskrona, beviljar den. Han skriver: “Jag godkänner och vidarebefordrar handräckningen till vår planeringsenhet”. Det sker redan den 7 mars, samma dag som begäran är daterad och avsikten är då att insatsen ska ske den 30 mars. Frilagt har inte fått svar på frågan varför den då inte blev av.

Enligt kommunens begäran behövs polishjälp på grund av att fastighetsägaren tidigare inte varit samarbetsvillig och vid flera tillfällen uppträtt hotfullt mot tjänstepersoner som varit på platsen. Hot ska också ha framförts verbalt mot tjänstepersoner. Vid ett besök i augusti 2021 deltog två poliser som enligt skrivelsen avrådde från att gå in på fastigheten på grund av den hotfulla stämningen. Den 9 november avbröts besöket efter att fastighetsägarna meddelat att de skulle låta förvaltningen tillträda efter “ett möte där påstådda oklarheter och beslut mot dem förklarades”. Dialogmöte hölls den 22 november. Därefter har parterna haft mejlkontakt.

Skrivelsen säger: “Fastighetsägaren har per dagens datum ånyo nekat oss tillträde med hot om våld om förvaltningen skulle beträda fastigheten”.

Nu ber kommunen om en större polisinsats: “Med anledning av ovan, och eftersom förvaltningen har ett starkt behov av att komma in på fastigheten för att utföra sina lagstadgade skyldigheter som tillsynsmyndighet, ser nämnden ett behov av fler än två poliser bistår förvaltningen”.

Oddvar Lönnerkrantz säger att han inte haft kontakt med stadsbyggnadskontoret sedan i januari och att han aldrig har hotat någon. Inget hot har heller polisanmälts.

– Däremot har jag sagt att om det sker olaga intrång är jag beredd att försvara det som är mitt med våld, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-04-07 Ny polisinsats för att mäta vikingahus – flyktingar chockade

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se