logga-ligg-tjock

Ny polisinsats för att mäta vikingahus – flyktingar chockade

Ny polisinsats för att mäta vikingahus – flyktingar chockade

Nio poliser stormade på torsdagsmorgonen vikingabyn i Vätteryd för att kommunens stadsbyggnadskontor skulle kunna mäta de omtvistade byggnaderna. Det blev ett chockartat uppvaknande för de ukrainska krigsflyktingar som för bara några dagar sedan fått en fristad här.

Bygglovschef Katarina Finyak säger att hon var medveten om att insatsen kunde upplevas skrämmande för flyktingarna. Hon försökte få tag i en tolk, men lyckades inte.

Björn Widmark (FV), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, är mycket kritisk till det inträffade. Även kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) reagerar.

Polisstyrkan gick vid åttatiden in via gravfältet och klättrade över ett staket. Fyra personer från stadsbyggnadskontoret gick sedan runt och mätte byggnaderna utvändigt, fotograferade och filmade medan poliser, flera av dem med skottsäkra västar, skyddade dem.

Några av poliserna klättrade över staketet mellan gravfältet och vikingabyn. Foto: Maral Otetileu

Flera poliser höll också koll på “vikingahövdingen” Oddvar Lönnerkrantz och en av hans hundar.

– Det är olaga intrång, sa han upprört.

Han ville se beslutet om insatsen, men en polis förklarade att de inte hade någon skyldighet att visa det och att han hade sin fulla rätt att anmäla olaga intrång. Men någon sådan anmälan kunde inte tas upp på plats. Här pågick enbart handräckning på kommunens begäran.

Frilagt hör en del av konversationen via telefon. Oddvar Lönnerkrantz berättar efteråt att en polis berättat att de hade order att gripa honom om han skulle försöka hindra något.

Påminde om händelser i Ukraina

En av flyktingarna, Katerina, berättar för Frilagt att hon blev rädd att polisen kommit för att ta dem därifrån.

– Jag kände först skräck. Det påminde mig om händelser i Ukraina. Det var så många poliser. Om man såg någon i uniform i Ukraina måste man vara på sin vakt och uppföra sig så artigt man kunde, säger hon.

Flyktingarna blev chockade av polisinsatsen.

Det tog flera timmar innan flyktingarna fått klart för sig vad det hela handlade om och gråtit färdigt.

Oddvar Lönnerkrantz är orolig för dem.

– De mår inte bra, några är rent traumatiserade. Det här är ett sånt övertramp så det är inte sant, säger han.

Han tycker att kommunen borde ha hört av sig först.

– Vår advokat har sagt att de inte har rätt att gå in här under pågående rättsprocess. Men kommunen är inte känd för att hålla sig till lagar och regler, säger han.

Stadsbyggnadskontoret har två gånger tidigare försökt komma in på fastigheten för att göra mätningar. Båda gångerna har det slutat med en överenskommelse om att dialog först ska ske. I december hölls också ett möte i stadshuset då vikingabyns företrädare Maral Otetileu, Oddvar Lönnerkrantz och Nisse Nilén fick lägga fram sin sak och lämna handlingar.

Bostad räknas inte som bostad

Det handlar främst om uppgifter som stöder att fastigheten är en lantbruksfastighet med bostad. Kommunen har 20 år gamla bygglovshandlingar som visar att förre ägaren ville ha kafé i lokalerna. Enligt kommunen är bostaden därför inte legitim, trots att det varit bostad i huset sedan 1850-talet, och därför tillåts inte heller komplementsbyggander och utbyggnader utan bygglov. Men hela byggnaden går inte att se på de slarviga ritningarna i kommunarkivet. I senare handlingar från lantmäteriet är det tydligt att bostaden fortfarande räknas som bostad, vilket är en förutsättning för den förrättning som gjorts där mark lagts till. Vikingarna hävdar att kommunen lämnat felaktiga uppgifter till domstolarna både om detta och om hur långt timmerstugorna står från fastighetsgränsen.

Oddvar Lönnerkrantz. Foto: Urban Önell

Efter mötet kommunicerade kommunen och vikingabyn på mejl där båda parter stod kvar vid sin ståndpunkt. Kommunen aviserade att mätning skulle ske i slutet på januari. Det besöket blev dock inställt. I det senaste mejlet skriver Oddvar Lönnerkrantz att någon mätning inte kan bli aktuell före rättegången om grovt fornminnesbrott som är planerad i september och där åklagaren delvis bygger sitt åtal på kommunens uppgifter om olovligt byggande. Kommunen har inte svarat på detta.

”Försökte kommunicera”

– Vi genomförde mätningarna som vi tidigare avsett, säger Katarina Finyak efter insatsen på torsdagen.

Vad gjorde att det blev just nu?

– Att det blev nu var väl för att det fanns utrymme i vår tidsplanering att göra det.

Ni visste väl att det fanns flyktingar från Ukraina där?

– Det hade vi hört talas om.

Hur bedömde ni det?

– Vår bedömning var att vi skulle utföra ett arbete med mätning. I och med att vi inte skulle gå in i byggnaderna bedömde vi att vi kunde göra det. Gällande antal poliser är det inte vi som bedömer det.

Men det var ni som begärde polishandräckning, tänkte ni på att det kunde upplevas skrämmande för flyktingarna?

– Klart vi tänkte på det. Vi försökte kommunicera att vi inte kom för att de var där.

En stor polisinsats hjälpte bygglovschef Katarina Finyak, till höger, och hennes medarbetare att ta sig in på Vittfarnas för att mäta byggnader. Foto: Maral Otetileu

Kommunicerade ni i förväg?

– Nej. På plats kom en av de här personerna och då kommunicerade vi. Vi var tydliga med vårt syfte .

Ingen tolk var med, hur kommunicerade ni?

– Via engelska språket. Vi uppfattade det som att personen kunde engelska.

Hade ni inte förberett tolkhjälp?

– Jo, men vi fick faktiskt inte tag i någon tolk.

Träffade ni fler flyktingar, uppfattade ni om de upplevt situationen skrämmande?

– Vi såg två och hälsade på dem. Jag kan inte bedöma deras upplevelse.

Har haft dialog

Katarina Finyak säger att stadsbyggnadskontoret hade dialog med Oddvar Lönnerkrantz efter mötet i december.

– Vi tittade igenom hans papper och mötte hans frågor i ett brev. Vi informerade om att vi var intresserade av att komma in på fastigheten. Han var inte intresserad, förklarar hon.

Hon vill inte förklara varför bostaden fortfarande inte räknas som bostad.

– Det är ingen fråga som vi tittar på i dagsläget. Nu gäller det bara hur byggnaderna är placerade och hur stora de är, säger hon.

Men om det är bostad eller inte hänger ju samman med vilka komplementsbyggnader och utbyggnader som tillåts?

– Det finns domslut där man tagit ställning till de här frågorna och vi förhåller oss till dem.

De säger att ni lämnat felaktiga uppgifter till domstolen?

– Det är inget jag kan stå och svara för här, säger Katarina Finyak.

Kommunpolitiker kritiska

Flera kommunpolitiker har reagerat starkt på kommunens och polisens agerande.

– Jag är så upprörd över kommunens agerande så det går inte att beskriva. Att miljö- och stadsbyggnadsnämnden har det dåliga omdömet att komma med nio poliser och skrämma upp flyktingar som precis kommit hit, säger Björn Widmark som själv åkte ut till Vittfarnas på torsdagen.

Björn Widmark (FV). Foto: Urban Önell

Han har också svårt att förstå att polisen avsätter så stora resurser för detta.

– Om jag ringer polisen och det pågår något väldigt allvarligt kan de inte skicka en enda polis. Här har de enorma resurser. Det är inte första gången heller. Man kan ju tro att det gäller värsta dödspatrullen i Stockholm, säger han.

Han påminner om flera lokala fall där pågående inbrott inte prioriterats.

Beslut om insatsen fattades av polisen i Karlskrona.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson säger att hon kommer att ställa frågor om insatsen, i första hand till kommundirektör Bengt-Arne Persson.

– Jag tycker att det är väldigt beklagligt som det blev idag. Även om de har rätt behöver de inte storma in på det sättet, om människor precis har kommit från ett krig. Lite mer fingertoppskänsla hade varit bra. Om bara en person hade knackat på och visat papper att de har rätt så är jag säker på att Oddvar skulle öppna, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2021-08-26 Kommunen fick ge upp inspektion i vikingabyn

2021-09-09 Utredning om strandskyddsbrott i vikingabyn nedlagd

2022-11-09 Ny polisinsats mot vikingabyn avbröts

2021-11-23 Vikingarna fick lägga fram sin sak i stadshuset

2022-04-05 Ukrainska flyktingar fann fristad i vikingabyn

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se