torsjö live vers2

Vikingarna fick lägga fram sin sak i stadshuset

Vikingarna fick lägga fram sin sak i stadshuset

Vikingabyns Oddvar Lönnerkrantz, till vänster, Maral Otetileu och Nisse Nilén var på måndagen på möte i stadshuset. Foto: Berit Önell

På måndagen hölls det utlovade mötet mellan företrädarna för vikingabyn i Vätteryd och Hässleholms kommun i stadshuset. Det slutade med att bygglovschef Katarina Finyak lovade att titta på handlingarna som Oddvar Lönnerkrantz, Maral Otetileu och Nisse Nilén överlämnade och som de menar bevisar att deras byggnationer är lagliga. I januari blir det ett nytt möte. Innan dess kommer kommunen inte att försöka tvinga sig in i vikingabyn för att mäta byggnaderna.

Vid två tillfällen i höst har kommunens tjänstemän med poliseskort försökt ta sig in i vikingabyn för att mäta, senast den 9 november då poliser från insatsstyrkan stod beredda på vikingabyns parkeringsplats. Den här gången var stämningen en annan och efteråt tackade båda parter via mejl varandra för ett givande och bra möte.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Frilagt bevakade båda försöken till tillsynsbesök i vikingabyn, men fick inte komma in i stadshuset.

Bygglovschef Katarina Finyak. Foto: Urban Önell

– Du är inte bjuden på det här mötet, så du är inte välkommen, sa Katarina Finyak och stoppade Frilagt vid entrédörren.

Sverigedemokraternas kommunalråd Hanna Nilsson fick däremot vara med på mötet.

– Hanna och jag har haft en dialog innan och hon är med i egenskap av oberoende kommunalråd, sa Katarina Finyak.

Vad den motsägelsen betyder är oklart. En politiker är knappast oberoende.

– Hon är opartisk och är en del av kommunen, forsatte Katarina Finyak, ännu mer motsägelsefullt.

Men hon ville absolut inte ha med en oberoende journalist på mötet. Varför ville hon inte berätta.

– Jag tänker inte uttala mig om det, sa hon och deklarerade att Frilagt fick stanna utanför entrédörren.

Frilagt blev inte ens insläppt genom stadshusets entrédörr. Foto: Berit Önell

Mötet spelades dock in. Från kommunens sida deltog även Henrik Johansson, chef för det kommunala lantmäteriet, och Henry Åhs, samhällsbyggnadsjurist som ska arbeta med tillsyn av svartbyggen, strandskydd med mera och jobbade första dagen på tjänsten som företrädaren hastigt lämnade efter polisanmälan mot vikingabyn för strandskyddsbrott. Anmälan lades ner en vecka efter polisinsatsen i Vätteryd i augusti.

Den senaste polisinsatsen avbröts efter överenskommelsen om ett möte där vikingabyn får lägga fram sina bevis. Först därefter kan det bli aktuellt med inmätning av byggnader.

Bevisningen gäller bland annat att det finns ett bostadshus på vikingarnas jordbruksfastighet. Kommunen har i hela bygglovsärendet hävdat att undantag från bygglovsplikten inte gäller på grund av att det inte finns bygglov för bostad på fastigheten. Men enligt vikingabyn har här varit bostad sedan mitten på 1800-talet då bygglov inte var uppfunna. Den bygglovsansökan för kafé som en tidigare ägare gjorde 2000 ändrar inte på detta. Den bristfälliga ritningen och kortfattade texten i ansökan har av miljö- och stadsbyggnadskontoret tagits som intäkt för att meningen var att det inte längre skulle vara bostad i huset. Det står dock ingenstans och ovanvåningen, där större delen av bostaden finns, är inte ens med på ritningen.

Oddvar Lönnerkrantz har under lång tid förgäves försökt få ansvariga på kommunen att åtminstone titta på dokumenten från lantmäteriet som visar att byggnadsnämnden inte ifrågasatte att det fanns ett bostadshus på fastigheten 2009. Därför hade byggnadsnämnden ingen erinran mot att en fastighetsreglering gjordes där mer mark lades till fastigheten. Ändamålet beskrevs som kombinerat bostad, jordbuk och viss verksamhet, kafé. Kommunen har hävdat att de olika ärendena gäller olika lagstiftningar och inte har med varandra att göra.

Vikingabyns huvudbyggnad har enligt Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu varit bostad sedan mitten på 1800-talet. Foto: Henrik Andersson

Vikingabyns företrädare påtalade också att kartan över området visar att de små timmerstugor som kommunen krävt sanktionsavgift för inte alls står för nära fastighetsgränsen. Enligt en äldre karta stod de mindre än 4,5 meter från grannen Statens fastighetsverk som inte godkänt det. I juni 2020 godkände mark- och miljödomstolen kommunens sanktionsavgifter för timmerstugorna. I sitt överklagande försökte vikingabyn framföra att stugorna inte längre stod för nära fastighetsgränsen, men domstolen valde att lyssna på kommunen som då inte hade intresse av att komma och mäta. Dessutom är gränsen inte fastställd.

Den vänstra kartan är den gällande, men den nådde inte fram till domstolen. Foto: Nisse Nilén

Oddvar Lönnerkrantz är nöjd med att kommunens företrädare nu lovat titta på all dokumentation och att de till och med sa att vikingabyn är bra för kommunen, att den kanske kan legaliseras och att domen kan ogiltigförklaras om underlaget varit felaktigt.

– Det kändes som att de verkligen tog sig tid att lyssna på oss. Jag har full förståelse för att Katarina Finyak inte varit med från början, likaså att juristen jobbade första dagen, säger han.

Han menar att det är kommunen som undanhållit domstolen korrekt information och måste begära att domen upphävs.

– Det är framförallt de som måste erkänna att de gjort ett fel, säger han.

Frilagt har sökt Katarina Finyak för en kommentar.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se