torsjö live vers2

Utredning om strandskyddsbrott i vikingabyn nedlagd

Utredning om strandskyddsbrott i vikingabyn nedlagd

Åklagaren har lagt ned utredningen om trädfällning vid Vittfarnas vikingaby, det hittills enda strandskyddsärende som kommunen polisanmält. Foto: Urban Önell

Förundersökningen mot vikingabyn i Vätteryd om strandskyddsbrott på grund av trädfällning har lagts ned. Det formella skälet är straffrabatt eftersom det pågår utredning om fornminnesbrott som kan ge tillräckligt straff även för den aktuella brottsligheten. Christer Forssman, kammaråklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, säger dock till Frilagt att underlaget var så tunt att det inte gick att bedöma om det fanns någon substans i kommunens polisanmälan om strandskyddsbrott.

Vikingabyns Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu fick ingen information från kommunen om polisanmälan som gjordes i juli. Bygglovschef Katarina Finyak sa till Frilagt att grunden för anmälan enbart var de nya flygfoton som visade att det var färre träd på platsen nu än 2019. Hon förklarade att det inte finns någon rutin som säger att anklagade personer ska få ge sin bild innan ett ärende polisanmäls, men medgav att det hade varit bra. Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu hävdar att avverkningen ingick i skogsbruk, något som är undantaget från strandskyddsbestämmelserna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Enligt Oddvar Lönnerkrantz handlar det om skogsbruk som är undantaget från strandskydd. Dessutom var det röta i träden. Foto: Urban Önell

Frilagt har tidigare berättat att polisen ansåg kommunens underlag så tunt att det inte gick att göra någon bedömning. Därför begärdes kompletterande uppgifter. Några sådana hade inte kommit in när Christer Forssman fick ärendet på sitt bord cirka en månad senare, den 1 september. Den 3 september beslöt han att lägga ned förundersökningen. Polisens avsikt var annars att vänta med att överlämna fallet till åklagaren tills det fanns mer underlag.

Christer Forssman berättar att han bara tittade snabbt på anmälan och såg att det fanns ett annat pågående ärende. Eftersom strandskyddsbrottet därmed inte har någon betydelse ur påföljdssynpunkt gäller en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i rättegångsbalken.

– På den grunden lägger vi ner det. Jag gjorde ingen större fördjupning. Jag sa till polisen att vi inte kan ha det liggande och vänta på att tillsynsmyndigheten ska komma in med underlag. Det är så lite att vi inte kan bedöma det. De får i så fall återkomma, säger han.

Länsstyrelsen har anmält vikingabyn vid Vätteryds gravfält för fornminnesbrott. Foto: Urban Önell

Han konstaterar att avverkningens omfattning inte framgick och inte heller vad det var för slags natur i området.

– Normalt tar man väl kontakt med fastighetsägaren för att få reda på hur det faktiskt förhåller sig på platsen. Många kommuner är nog lite rädda för att inte anmäla snabbt nog. Men här kan förundersökningen inte ta skada av att man väntar med åtalsanmälan. De borde framförallt vidta egna åtgärder för att förhindra fortsatt brott, säger han.

Han säger att kommunens företrädare nog missförstått och tror att om de bara anmäler så gör polisen resten.

– Men här lägger vi ner istället. Vi jobbar ständigt med att lära tillsynsmyndigheterna vad som krävs för en åtalsanmälan. Ta reda på först vad som hänt så man får en objektiv bild klar för sig! Vi har inte resurser att åka ut och titta som vi kunde förr. Idag är vi beroende av att anmälan innehåller tillräckligt underlag. Polisen har inlett förundersökning i det här fallet. Jag hade kanske aldrig gjort det om det inte fanns anledning att anta att brott begåtts. Det kan bli lite missvisande, vi har egentligen inte gjort någon prövning här, säger han.

Han vet inte hur långt utredningen om fornminnesbrott kommit. Frilagt har förgäves sökt åklagaren i det fallet. Det är länsstyrelsen som polisanmält vikingabyn för att den och arbetena kring den skulle ha skadat Vätteryds gravfält som är Skånes största. Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu motbevisade flera av anklagelserna, vilket ledde till att åklagaren ändrade brottsrubriceringen från grovt till fornminnesbrott ”av normalgraden”.

Berit Önell

Läs mer:

2020-03-01 Inget grovt fornminnesbrott vid Vätteryd

2020-06-06 Snart åtal för fornminnesbrott – Men flera av länsstyrelsens anklagelser motbevisade

2021-09-02 Polisen kan inte utreda strandskyddsbrott i vikingabyn

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se