Gruppen-3a-328x120

Polisen kan inte utreda strandskyddsbrott i vikingabyn

Polisen kan inte utreda strandskyddsbrott i vikingabyn

Kommunen har polisanmält vikingabyn för strandskyddsbrott vid trädfällning. Enligt Oddvar Lönnerkrantz handlar det om skogsbruk som är undantaget från strandskydd. Dessutom var det röta i träden. Foto: Urban Önell

Polis och åklagare kan inte gå vidare med utredningen av Hässleholms kommuns anmälan mot vikingabyn i Vätteryd om strandskyddsbrott. Orsaken är att kommunens uppgifter är för vaga.

– Vi väntar fortfarande på kompletterande uppgifter om vad som faktiskt inträffat, säger polisens handläggare Frida Malmberg, inspektör i specialstraffrätt i polisregion syd.

Men efter det misslyckade försöket till inspektion på platsen i förra veckan säger kommunens bygglovschef Katarina Finyak till Frilagt att det inte är kommunen utan polisen som ska utreda.

Vikingabyns ägare har nu polisanmält kommunen för grovt tjänstefel eftersom deras bevisning inte tagits med i domstolsförhandlingarna om olovligt byggande. Samtidigt har miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) öppnat för ett möte med dem.

Tvisten har pågått sedan byggnadsarbetena i vikingabyn startade sommaren 2019. Kommunen hävdar att huvudbyggnaden på fastigheten saknar bygglov för bostad, trots att den varit bostad sedan mitten på 1800-talet, och att undantagen från bygglovsplikt på lantbruksfastighet därför inte gäller. Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu i vikingabyn har lämnat in handlingar från Skatteverket och Lantmäteriet som bevisning för att bostaden är godkänd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bygglovschefen gjorde en polisanmälan om strandskyddsbrott efter att ha sett på flygfoton att skog på fastigheten avverkats inom strandskyddsområde. Först efter polisanmälan upprättades ett tillsynsärende på kommunen.

Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu hävdar att avverkningen är en del av skogsbruket på fastigheten, vilket innebär att den är undantagen från strandskyddsbestämmelserna.

Har begärt kompletteringar

Polisen har inlett en förundersökning om olovlig avverkning inom strandskyddat område, men Frida Malmberg ansåg att uppgifterna var för knapphändiga och begärde kompletteringar från kommunen. En månad senare har ingenting hänt, förutom kommunens försök till tillsynsbesök som Frida Malmberg inte kände till innan Frilagt berättade om det.

– Kommunen är tillsynsmyndighet och vad de gör för att inhämta uppgifter har vi egentligen inte så mycket att göra med. Vi behöver uppgifterna för att kunna bedriva en förundersökning, säger hon.

Hon förklarar att det i den här typen av utredningar i hög grad är tillsynsmyndigheten som förser polisen med information. I detta fall behöver polisen bland annat få veta avverkningens omfattning, vid vilket vattendrag den skett, vilken typ av naturmiljö det gäller och om kommunen haft kontakt med fastighetsägaren. Foton skulle också vara till hjälp.

Polisen behöver mer underlag för att kunna göra en bedömning. Vikingabyns företrädare säger att de har fått besked om att det inte ska behövas dispens från strandskydd för att hålla området kring den grävda dammen tillgängligt. Foto: Urban Önell

Vanligtvis får polisen mer uppgifter i en anmälan från en kommun.

– Vi brukar få mer underbyggt material, säger Frida Malmberg.

Hon konstaterar att hon inte kan göra något innan hon vet mer.

– Nej, det är svårt.

Om polisen får in tillräckligt underlag som ger stöd till anmälan lämnas ärendet över till en åklagare.

– Det finns ingen åklagare ännu eftersom vi inte vet vad det är för brott som är begånget, helt enkelt, säger Frida Malmberg.

– Åklagaren kan inte heller göra en bedömning på det material som finns.

Möte utlovat

Efter Frilagts artikel om försöket till inspektion i vikingabyn berättade Oddvar Lönnerkrantz i kommentarsfältet på Facebook att miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) lovat honom ett möte “i god ton”. Kenny Hansson bekräftade detta och berättade att han direkt efter samtalet med Oddvar kontaktat förvaltningen för att höra när ett möte kan vara möjligt och vem från kommunen som kan närvara. Han uttryckte också förhoppningen att ett möte på neutral mark kan vara produktivt.

I ett mejl till Frilagt förklarar han sedan att han inte är säker på att han själv kan närvara på ett möte på grund av risk för jäv eftersom han är ordförande i en myndighetsnämnd och ska fatta beslut i ärendet som fortfarande är aktivt.

Kenny Hansson säger ja till ett möte med vikingabyns företrädare, men är inte säker på att han själv kan vara med på grund av risk för jäv. Foto: Berit Önell

Vad hoppas du ska komma ut av ett möte?

– Jag hoppas att rättelse kan vidtas och bygglov sökas så vi kan pröva frågan och att uthängningen av mina kollegor, tjänstepersoner och mig själv på sociala medier kommer att upphöra.

Är det alltså möjligt att ge bygglov i efterhand (som tidigare ägare fick efter att ha gjort en utbyggnad av kaféet utan att söka lov)?

– Det är en fråga för förvaltningen. Kan inte spekulera i det utan en prövning måste göras.

Hade det inte varit bättre om ni hade talat med varandra “i god ton” för länge sedan?

– Igår var första gången jag någonsin har pratat med honom. Som ordförande i en myndighetsnämnd kan jag bara hänvisa till vad som står i PBL, men hade han hört av sig till mig tidigare hade han blivit bemött med precis samma goda ton.

Beklagar glåpord

Kenny Hansson var inte själv med i vikingabyn, men berättar att han hade fått information om att tillsynsbesöket skulle ske och att han meddelade förvaltningen att det skulle aviseras i förväg för att det skulle gå så smidigt som möjligt.

Kenny Hansson var inte själv med då vikingabyns Oddvar Lönnerkrantz inte lät kommunens tjänstemän komma uppför trappan från parkeringen.

Var det en felbedömning att försöka med en sådan insats i nuläget?

– Vad resultatet blev har jag enbart hört snabbt från bygglovschefen och läst i Frilagt. Felbedömning skulle jag inte vilja säga utan jag kan bara beklaga att förvaltningen både fick motta glåpord och vägrades tillträde.

Beklagar du inte också att tjänstemän uppträdde provocerande?

– Kan inte beklaga något som jag inte har sett.

Kenny Hansson har dock inte hört eller sett några glåpord mot tjänstemän heller eftersom han inte var på plats.

– Nej, men det har styrkts av närvarande vilket gör att det inte är en uppgift jag ställer mig frågande till.

Han säger att han inte kan kommentera varför man inte försökte inspektera på plats före polisanmälan.

– Det är förvaltningen som har delegation att göra polisanmälan.

Vad säger du om Oddvars uttalande om att ni lämnat osanna uppgifter till domstolarna, angående att det saknas bygglov för bostad på fastigheten?

– Det får stå för honom.

”Polisen kunde inte säkerställa säkerheten”

Katarina Finyak konstaterar att kommunens tjänstemän vid besöket den 26 augusti inte fick tillträde till fastigheten för den tillsyn de ville göra av strandskydd, olovligt byggande, olovlig hotellverksamhet och ovårdad tomt. Enbart räddningstjänsten släpptes in för en inspektion av brandskyddet.

Bygglovschef Katarina Finyak ledde försöket till inspektion i vikingabyn. Foto: Urban Önell

– Vi samlade ihop oss och polisen sa att de inte kunde säkerställa säkerheten på plats, förklarar Katarina Finyak.

Hon valde då att inte gå vidare.

När Frilagt frågar vad det var för glåpord tjänstemännen utsattes för säger hon att Oddvar Lönnerkrantz kallade dem pajasar och frågade om hon var dum i huvudet.

Borde ni själva ha varit mindre konfrontativa?

– Det är något vi får ta upp i vår utvärdering, säger Katarina Finyak.

Hon betonar att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har rätt att komma in på en fastighet för ett tillsynsbesök. Det gäller trots att vikingabyns bygglovsärenden redan avgjorts i domstol.

– Vi behöver få se om någonting tillkommit eller försvunnit, säger hon.

Hon förklarar att fastighetsägaren nu antingen behöver söka bygglov, ta bort byggnaderna eller eventuellt bygga om dem så att de blir godkända. Sanktionsavgifterna kan också höjas. Men hon vill inte avslöja om det nu väntar beslut om något sådant.

Se en del av Per Arne Karlssons film från besöket i vikingabyn här.

Hon kan inte svara på varför kommunen, efter den tidigare ägarens ansökan om ändring från annan verksamhet till kafé, tagit för givet att det inte längre ska vara bostad i en del av huset. I ett mejl till Frilagt skriver hon: “Vi spekulerar inte i vad som kan komma att finnas i en byggnad, vi utgår ifrån den ansökan som inkommit och hanterar ett lov utifrån det”.

Strandskyddsärendet vill hon nu släppa eftersom det är polisanmält och förundersökning pågår.

– Det är inte för oss att avgöra, utan för polisen, säger hon.

Samtidigt försvarar hon kommunens rätt att få tillträde även för att titta på hur många träd som tagits ner.

– Vi ville få en överblick över hela fastigheten, säger hon.

Oklara regler om uthyrning

När det gäller övernattningsverksamheten i timmerstugorna är hon osäker på reglerna. Hon återkommer på mejl.

Räddningstjänstens inspektör godkände uthyrningsstugornas brandsäkerhet. Frågan är om det också krävs bygglov för att hyra ut dem.

– Man kan hyra ut rum i begränsad omfattning, vad en begränsad omfattning innebär är inte helt fastställt utan är en bedömning i varje ärende. Omfattningen får inte heller vara sådan att användningen av byggnaden/verksamheten får en ny inriktning, skriver hon.

Polisen vill inte kommentera orsaken till att inspektionen avbröts.

– Det var kommunen som avblåste, säger Rikard Persson, tillförordnad lokalpolisområdeschef, efter att ha pratat med de poliser som var på plats.

Berit Önell

Läs mer:

2021-08-26 Kommunen fick ge upp inspektion i vikingabyn

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se