torsjö live vers2

Röke Buss överklagar upphandlingen

Röke Buss överklagar upphandlingen

Skolskjutsupphandlingen får avgöras i domstol. Foto: Berit Önell

Röke Buss överklagar nu Hässleholms kommuns upphandling av skolskjutsar och vill att den görs om i dess helhet. Grunderna är två: de nya villkoren missgynnar mindre företag och är alltför otydliga.

Lars Annerberg på branschorganisationen Sveriges Bussföretag säger att han inte hört talas om någon annan kommun som krävt att entreprenörerna på kort varsel ska kunna ändra storlek på fordon.

Advokat Lars Blad förklarar i överklagande att upphandlingen inte är rättsenlig eftersom kommunens rätt att med kort varsel ensidigt ändra storlek och fast ersättning gynnar de stora leverantörerna och missgynnar de mindre.

Relativt sett högre kostnad
för litet företag

Han menar att de mindre anbudsgivarna omöjligt kan klara att hålla den extra fordonsflotta som dessa upphandlingsvillkor gör nödvändigt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– De mindre företagen skulle relativt sett få en mycket högre kostnad medan vilkoren har en betydligt mindre inverkan för de stora företagen med stora egna bussflottor om många hundra bussar, skriver han.

Lars Erlingsson, till vänster, och Mats Karlsson på Röke Buss är mycket kritiska till kommunens upphandling. De får stöd av branschorganisationen Sveriges Bussföretag. Foto: Berit Önell

Enligt Lars Blad kan de mindre leverantörerna inte heller chansa på att man vid en snabb ändring av busstorlek ska kunna hyra in externa bussar som uppfyller de omfattande och detaljerade upphandlingskraven för utrustning med mera.

– Ett misslyckande därvidlag kan stå leverantören oerhört dyrt, skriver han.

Begränsar konkurrensen

Straffet kan bli vite och avtalet kan sägas upp på grund av avtalsbrott. Lars Blad menar att villkoren begränsar konkurrensen och innebär en avsevärd risk att vissa företag, särskilt de mindre, helt avstår från att lämna anbud eller inte kan eller vågar lämna tillräckligt konkurrensmässiga anbud. Han påpekar att resultatet också blivit att endast två mindre företag tilldelats skolskjutsområden i upphandlingen, och då enbart två av 16 områden.

Lars Blad hänvisar till flera rättsfall.

– Den fördel som kommunen och det allmänna vinner står uppenbart inte i rimlig proportion till den skada som villkorens användning förorsakar berörda enskilda intressen och främst de mindre anbudsgivarna, skriver han.

Han är i överklagandet också kritisk till att avtalet både är långt, fem år med möjlighet till förlängning ett plus ett år, och så otydligt att det inte går att skapa sig en adekvat bild av uppdragets omfattning och struktur, vilket gör det alltför svårt att bedöma vilket anbud som bör lämnas. Bland annat kan tider, sträckningar och antal elever ändras.

– De högt ställda kraven på en offentlig upphandling om dennas förutsebarhet, tydlighet och transparens uppfylls inte i flera avseenden, skriver han.

– Det är i praktiken helt omöjligt för leverantörerna att vid tidpunkten för anbudets lämnande bedöma behovet av extrafordon, skriver Lars Blad.

Han anser att villkoren klart överskrider gränsen för accepterad osäkerhet för anbudsgivarna enligt lagen om offentlig upphandling.

”Obegåvat av kommunen”

Lars Annerberg, branschutvecklare på Sveriges Bussföretag, säger att det vanligaste är att kommunerna ställer funktionskrav vid upphandling av skolskjutsar. Sedan får entreprenörerna frihet att lösa uppdraget på olika sätt. Det är också det organisationen rekommenderar.

– Det brukar finnas en frivolym där kommunen kan justera antal skolbarn. Men att de specificerar så tydligt att de på så kort tid som en månad ska kunna justera storlek på buss, det har jag aldrig sett förut, säger han.

Dock finns inte ens en uttrycklig minimigräns för hur långt i förväg kommunen behöver meddela att en större eller mindre buss ska sättas in. Det står bara att ersättningen ska beräknas från första dagen i månaden.

Lars Annerberg reagerar också på att den fasta ersättningen slår så mycket, 200 000 kronor om storleken på bussen ändras från 50 till 30 sittplatser.

– Den stora kostnaden är ju ändå förarlönen, säger han.

Han tycker att det är obegåvat av kommunen att inte vara mer rädd om de små lokala företagen.

– Mindre lokala företag har aldrig samma resurser som stora företag. Nästa gång vill de väl ha så många anbud som möjligt för att få bra pris och kvalitet. Här har de gjort det väl svårt för de små företagen, säger han.

Om det är lagligt eller inte vet han inte.

– Jag är inte jurist. Till syvende och sist blir det en domstol som kommer att avgöra detta. Det är inte förbjudet att vara dum heller, men det kan bli ganska dyrt, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-08-28 Röke Buss mister sex av sju skolskjutsar – Ifrågasätter upphandling

2021-08-30 Röke Buss vädjar till politiker att ogiltigförklara avtal

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se