torsjö live vers2

Sov Anders Wallentheim (S)?

Sov Anders Wallentheim (S)?

INSÄNDARE. I en insändare (den 1 september) påstår Anders Wallentheim (S) att han under debatten i kommunfullmäktige den 30 augusti bl.a. hört att Folkets väl anser att äldre skall vårdas i olämpliga lokaler, bara det är billigt så får det duga. Detta stämmer självklart inte med sanningen. Anders Wallentheim var själv inte på plats i Röda salongen utan följde mötet hemma framför datorn. Det verkar som han sovit och sedan skrivit ner sina drömmar i en insändare.

Wallentheim säger också att: ”Inte vid ett enda tillfälle talade Björn Widmark om kvalitet för de äldre eller personalen.” Här hade tydligen Anders åter slumrat till. De som lyssnade på debatten vet att Folkets väl lyfte upp kvalitetsfrågorna och härvid var det ENDA PARTI som pekade på brister och nackdelar med ett äldreboende i tre våningsplan. Förutom svårigheter vid brandutrymning pekade vi också på att flera våningsplan leder till problem att komma ut i närområdet och naturen. Att detta är ett kvalitetsproblem bekräftas av Catharina Karlsson, enhetschef på Ekegården.

Catharina Karlsson säger (NSk den 1 september) att: ”För många är utemiljön väldigt viktig. Här märker vi att de som bor på första våningen kommer ut mycket mer än de som bor på andra. En hiss blir genast ett hinder då man måste ha personal med sig. Det är nog det största bekymret.” Ja, det var precis det som Folkets väl framförde. Men om man ska uppfatta vad som sägs så måste man självklart lyssna och ta in. Den som vill kan själv i efter hand gå in på Kommunens hemsida där debatten finns dokumenterad på webb-TV.

Folkets väl anser att människor ska ha möjlighet att välja själva i större utsträckning än idag. Detta sticker såklart socialdemokraten Wallentheim i ögonen. Han är emot privata äldreboenden/vårdhem trots att han själv är anställd på ett sådant. Hans lösning är att i kollektiv anda förespråka stordrift i offentlig regi. Detta leder självklart till att äldre i kransorterna flyttas in till centralorten. Deras jämnåriga vänner i orten de bott, får svårt att ta sig till Hässleholm för att besöka dem.

Så slutligen till frågan om pengar och ekonomi. Attendobyggnaden värderades till 180 miljoner. Den köps nu av kommunen för över 220 miljoner. Till och med Anders Edwall (C) frågade rakt ut varför kommunen alltid köper till överpriser. Men för socialdemokrater är pengar naturligtvis inget problem eftersom de, som stående vallöfte, troget lovar att de ska höja skatten.

Björn Widmark, Folkets väl

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se