torsjö live vers2

Efter skotten: Kommunen vill ha kameraövervakning

Efter skotten: Kommunen vill ha kameraövervakning

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) hoppas att polisen kan fatta ett snabbt beslut om att sätta upp kameror på Götagatan och Viaduktgatan i Hässleholm. Foto: Urban Önell

Efter tre skjutningar och en detonation mot bostäder i samma område i centrala Hässleholm på en vecka begärde kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) på tisdagen ett möte med polisen – vilket han fick. Vid mötet diskuterades kameraövervakning som en akut insats i det berörda området, något som polisen kan besluta om på egen hand i upp till 90 dagar.

Lars Johnsson berättar att han på tisdagsmorgonen, efter ännu en nattlig skottlossning in i en lägenhet, kontaktade kommunens säkerhetsavdelning för att diskutera situationen. Han bad sedan att få ett möte med polisen. Kommunpolisen Maria Roos Brostedt var ledig, men hennes företrädare Veronica Gustafsson ställde upp som vikarie. Från kommunen deltog Lars Johnsson, kommundirektör Bengt-Arne Persson och företrädare för säkerhetsavdelningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars Johnsson berättar att Veronica Gustafsson redogjorde för det polisiära läget kring händelserna på Götagatan och Viaduktgatan.

– Det är inte riktat mot allmänheten, det handlar om speciella måltavlor och händelserna hänger ihop. Polisen har fått förstärkning från regionen med både civil och uniformerad personal och just nu pågår ett intensivt utredningsskede, berättar Johnsson.

Han säger att informationen var ungefär vad han förväntade sig. Desto mer förvånad är han över att så många händelser på så kort tid inträffat på samma adresser.

– Jag hade kunnat förvänta mig att något sådant hände en eller två gånger, men inte fyra. Det är bekymmersamt, det är utvecklingen i storstäderna som kommer hit. Det är svårt att värja sig, säger han.

Nu tycker han att något måste göras.

– Vi från kommunens sida har övervägt förstärkning med kameraövervakning i området, säger han.

I så fall krävs en ansökan till Integritetsskyddsmyndigheten, en process som kan ta tid. Men polisen har möjlighet att sätta upp kameror utan beslut från någon annan myndighet, om det finns särskilda skäl. Kamerorna kan då sitta uppe i högst 90 dagar.

– De kan skruva upp dem idag om de vill, säger Lars Johnsson.

Veronica Gustafsson lovade att ta frågan med sig och återkomma med ett svar.

– Vi ska också ha en fortsatt dialog angående om vi ska ansöka om permanenta kameror. Vi ska bland annat titta på var i området vi skulle kunna sätta upp kameror. Vi ska också diskutera det med fastighetsägare och näringsidkare, säger Lars Johnsson.

Han förklarar att området ingår i ett stadsomvandlingsprojekt, stadsdelen Norden, inom 10-15 år. Idag finns stora vildvuxna ytor och förfallna byggnader bakom flerfamiljshusen vid Götagatan.

– Idag finns stora områden runt om som upplevs som otrygga. Man kan bygga så att det blir en tryggare miljö, säger han.

Redan nu skulle han kunna tänka sig att vidta åtgärder, exempelvis med bättre belysning.

– Det kan vi också diskutera tillsammans med polis och näringsidkare, säger han.

Han hoppas kunna fortsätta diskussionen med ordinarie kommunpolis under nästa vecka.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se