torsjö live vers2

Mattias Karlsson (SD) på landsbygdsturné

Mattias Karlsson (SD) på landsbygdsturné

Charlotte Norrman-Oredsson på Skea gård pratade gärna jordbrukspolitik med Mattias Karlsson (SD).

Landsbygden, dess problem och möjligheter var fokus när Sverigedemokraternas landsbygdspolitiske talesman Mattias Karlsson besökte Hässleholm under tisdagen. Vid nedslaget på Skea Gård utanför Stoby diskuterades bland annat branschens lönsamhetsproblematik. Charlotte Norrman-Oredsson guidade besökarna, och passade på att tala för böndernas sak, i egenskap av ordförande för LRF-avdelningen i Stoby.

– Vi behöver en långsiktig och hållbar miljö- och landsbygdspolitik, så vi vet vad som gäller.

Riksdagsledamöterna Patrik Jönsson och Mikael Eskilandersson var på plats, tillsammans med de lokala partitopparna, kommunalrådet Hanna Nilsson och Ulf Berggren. De fick bland annat beskåda gårdens egen biogasanläggning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Charlotte Norrman-Oredsson var redan vid välkomnandet noga med att betona att studiebesöket på gården inte skulle ses som ett partipolitiskt ställningstagande från ägarnas sida.

Skea gård har varit i hennes och maken Glenns ägo sedan 1995. Då var det fokus på mjölkproduktion, nu handlar det om ekologisk växtodling och skogsbruk. Den huvudsakliga grödan på gården är raps.

För några år sedan investerade Skea gård i en biogasanläggning. Den producerar biogas motsvarande 200 liter diesel om dagen. Anläggningen matas med kogödsel från en intilliggande gård. Genom pipelines leds restprodukterna från rötningen ut som gödning på omkringliggande fält. I dagsläget används biogasen för att värma upp gården. Tidigare hade makarna också en bil som drevs med biogas.

– På sikt måste vi ha biologiska drivmedel, säger Charlotte Norrman-Oredsson. Vi behöver våga tänka nytt. Klimatet och miljön har inte tid att vänta på byråkrati och senfärdiga beslut. Det hämmar investeringar och innovationer.

Charlotte Norrman-Oredsson visade politikerna runt på Skea gård. Här tillsammans med SD:s landsbygdspolitiske talesman Mattias Karlsson, kommunalrådet Hanna Nilsson och riksdagsmannen Patrik Jönsson i kontrollrummet för gårdens biogasanläggning.

Drivmedel, handelsgödsel och el har ökat mycket i pris, vilket gör det allt svårare för bönderna. Det är mycket bekymmersamt. På den punkten är Charlotte Norrman-Oredsson och de församlade politikerna helt överens.

– Jordbruk som läggs ner lär inte starta upp igen, som det är nu går vi i fel riktning, säger Mattias Karlsson.

Han konstaterade att Sverige dessutom har ett högre kostnadsläge på grund av ett bättre djurskydd.

– Det skulle vi vilja kunna kompensera för, sade Mattias Karlsson, som just nu håller på att ta fram ett landsbygdspolitiskt program för SD.

SD:s Mattias Karlsson, till höger, håller på att ta fram partiets landsbygdspolitiska program. Här tillsammans med från vänster riksdagsledamöterna Mikael Eskilandersson och Patrik Jönsson, Charlotte Norrman-Oredsson och Hanna Nilsson framför Skea gårds huvudbyggnad.

Möjligheten att subventionera djurskyddet är dessvärre något som EU:s konkurrensregler sätter käppar i hjulet för. Detsamma gäller för lokalproducerat.

– Jag önskar det gick att gå runt det på något sätt, säger Mattias Karlsson. Det kan gå genom att man ställer speciella krav på det man köper in.

Sverigedemokraterna i Hässleholm har inför valet bestämt sig för att driva att kommunen ska prioritera inköp av närodlat. I dagsläget är det de ekologiska varorna som har främjats. Om SD får som de vill blir det helt stopp för inköp av ekologiskt. En liknande inställning tycks råda inom partiet på riksnivå.

– Ekologiskt är redan kraftigt subventionerat, säger Mattias Karlsson. Vi vill hjälpa alla sorters bönder, inte gynna ett särskilt sätt att producera.

Ett sätt att på bred front hjälpa lantbrukare skulle vara att pressa ner bränslepriserna. Om bränslet ökat med 8 kronor litern är det inte till stor hjälp att få 2 kronor litern, menar SD-politikerna.

– Det kan sägas vara att först betala skatt och sedan få ett bidrag för att ha råd att betala, säger Mattias Karlsson.

Patrik Jönsson presenterar ett enkelt recept. Bensin och diesel är till viss del dyrare i Sverige än i andra delar av EU för att vi har högre krav på procentsatsen biodrivmedel i bränslet.

– Den snabbast åtgärden vore att minska den reduktionsplikten, säger han.

På grund av världsläget med krig i Ukraina är de närvarande ense om att läget för landet är bekymmersamt. Det förstärker bilden av att den inhemska livsmedelsproduktionen måste värnas för att i möjligaste mån trygga landets försörjning. Här har globaliseringen fått gå för långt.

– Vi har i vissa avseenden glömt bort att att själv är bäste dräng, säger Mattias Karlsson. Vi måste kunna försörja oss med nödvändiga basvaror.

Patrik Jönsson håller med.

– Vi måste stärka vår position i världen gentemot skurkstater som Ryssland och Kina, säger han.

– En propagandabild, säger Mattias Karlsson om beskrivningen av SD-politiker som Rysslandsvänliga.

Etablerade medier har återkommande pekat ut aktiva och före detta SD-politiker som Rysslandsvänliga. Den 29 mars petades Roger Richthoff, partiets försvarspolitiske talesman från april 2018 till november 2021. Han anklagades för att ha spridit en video med antisemitiskt innehåll som tackade Ryssland för invasionen i Ukraina. Mattias Karlsson avvisar uppfattningen att en mer positiv syn på Ryssland är vanligare inom SD än bland svenskar i allmänhet.

– Det där är en propagandabild, säger Mattias Karlsson. Men visst har funnits en och annan i partiet som haft märkliga åsikter. Redan för 17 år sedan skrev jag en artikel där jag varnade för Putin. Richthoff var inte heller föreslagen för omval.

SD har nu också officiellt tagit ett steg närmare ett ja till NATO-anslutning. Om Finland väljer att gå den vägen vill SD att Sverige också ska söka medlemskap.

Text och foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se