Gruppen-3a-328x120

SD ville bordlägga allt – vill ha handlingar tidigare

Paul Thurn (SD), förste vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, krävde bordläggning av alla de 18 ärendena på dagordningen vid arbetsutskottets sammanträde på onsdagen. Orsaken var att han anser att handlingarna inte lämnas ut till ledamöterna i tid, något han tidigare klagat på. – Denna gång fick jag inte handlingarna förrän i fredags eftermiddag. Det […]

Röke Buss förlorade upphandlingstvist

Röke buss förlorade tvisten om skolskjutsupphandlingarna i förvaltningsrätten. Domstolen anser att Hässleholms kommun följt reglerna och inte tvingat entreprenörerna att skaffa extra fordon i olika storlekar för att möta förändrade behov. Enligt domen har Röke Buss inte heller under anbudstiden ställt någon fråga eller begärt förtydligande och har därför inte gjort vad som krävs för […]