torsjö live vers2

SD ville bordlägga allt – vill ha handlingar tidigare

SD ville bordlägga allt – vill ha handlingar tidigare

Paul Thurn (SD), förste vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, krävde bordläggning av alla de 18 ärendena på dagordningen vid arbetsutskottets sammanträde på onsdagen. Orsaken var att han anser att handlingarna inte lämnas ut till ledamöterna i tid, något han tidigare klagat på.

– Denna gång fick jag inte handlingarna förrän i fredags eftermiddag. Det var droppen, säger han.

Nämndens ordförande Kenny Hansson (M) anser att det räcker att få handlingarna senast på fredagen och att kritiken är obefogad. Men nu ska man ändå titta på om det går att ändra rutinerna.

Paul Thurn begärde votering i samtliga ärenden, men fick inte igenom en enda bordläggning. Kenny Hansson och andre vice ordförande Lars Olsson (C ) kunde därmed fatta besluten. Paul Thurn reserverade sig skriftligen mot dagordningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han anser att det är en viktig principfråga att ledamöterna får tillräcklig tid att sätta sig in i ärendena.

– Det vi tar beslut om i miljö- och stadsbyggnadsnämnden styr så pass mycket i kommunen. Det är ofta tunga ärenden, säger han.

Han vill ha handlingarna på onsdagen veckan före sammanträdena, alltså en vecka i förväg.

– Jag vill ha dem i tid både för att hinna läsa dem för egen del och för att kunna diskutera dem med min partigrupp, förklarar han.

Han säger att han brukar få handlingarna på torsdagen eller fredagen. Han har påtalat att han tycker att det är för kort tid. Men när det blev fredag eftermiddag innan han fick de senaste handlingarna tyckte han att måttet var rågat. Nu ville han göra en markering och yrkade därför på bordläggning.

– Bevisligen hjälper det inte att säga till. Man får sätta ner foten, säger han.

Han berättar att han bestämde sig för det efter att ha rådgjort med SD:s gruppledare Ulf Berggren och kommunalråd Hanna Nilsson.

– Vi måste på något vis markera, säger han.

I detta fall fanns bland annat ett nytt planprogram för Garnisonsområdet i Hässleholm bland ärendena.

– Det är en massiv handling. På två dagar har jag ingen möjlighet att sätta mig in i det och samla gruppen, säger Paul Thurn.

Han räknar då bort helgen och menar måndagen och tisdagen. SD:s gruppmöten följer inte helt nämndens eller arbetsutskottets, så ibland måste han be om ett extra möte.

– Det är inte alla ärenden som behöver tas upp i gruppen, men en del är av större dignitet.

Han är nöjd med att han fick visst gehör.

– De skulle ta upp det. De har ju vaknat i alla fall, säger han.

Kenny Hansson förstår inte problemet.

– Paul gnällde om att han inte har möjlighet att läsa in sig på ärendena. Jag blev väldigt bestört. Vi har haft det så att handlingarna ska lämnas ut senast på fredagen. Ibland har det blivit på torsdagen. Vi har inlämning av handlingarna till förvaltningen senast på onsdagen, då blir det svårt att få ut dem tidigare. Men vi ska titta på hur vi ska göra och hur andra förvaltningar gör, säger han.

Han minns att frågan tagits upp en gång tidigare.

– Då blev det en kompromiss, att presidiet får förhandsinformation.

Enligt Kenny Hansson handlar det om prioriteringar och planering.

– Jag har aldrig haft några problem att hinna med, säger han.

För honom är det självklart att använda helgen till att läsa handlingar:

– Ja, det är klart. Vi är förtroendevalda. Jag anser inte att det är befogad kritik. Men det är absolut viktigt att ha tillräcklig tid att läsa in sig och därför har vi varit överens om en deadline. Det har varit fredag sedan nämnden bildades. I tre år har det fungerat utan problem. Jag tror att det här handlar om interndemokratin i SD, säger han.

Kenny Hansson förklarar att allianspartierna lagt upp en plan för sina gruppmöten så att de följer nämnderna.

– Det här ger förvaltningen extrajobb och tar fokus från sakfrågorna, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se