torsjö live vers2

Sprängning för nya va-ledningar

Sprängning för nya va-ledningar

Hässleholm Miljö meddelar att sprängningsarbeten kommer att ske på Gethornskroken under tisdagen. Karta från pressmeddelandet

Under tisdagen kommer Hässleholm Miljö att utföra sprängningsarbete på Gethornskroken i Hässleholm. Orsaken är att berggrund är i vägen för pågående förnyelse av vatten- och avloppsledningar.

Hässleholm Miljö informerar i ett pressmeddelande vid lunchtid på måndagen om sprängningen. Under måndagen kommer arbetet att förberedas genom att vibrationsmätare sätts ut och närliggande fastigheter besiktigas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är ganska ovanligt att vi stöter på berggrund vid arbeten som innefattar grävning i Hässleholm. Vid det här va-arbetet på Gethornskroken har vi provborrat, men inte på just de här kvadratmetrarna där en liten bit av berggrunden visade sig sticka upp, skriver Hässleholm Miljö.

En liten del av berggrunden sticker upp och behöver sprängas bort för att de nya va-ledningarna ska kunna läggas ner. Foto: Hässleholm Miljö

Både boende i närheten och allmänheten uppmanas att hålla avstånd och följa instruktioner från sprängningspersonalen.

– Håll barn under uppsikt. Gå undan från fönster och dörrar som vetter mot sprängplatsen, uppmanar sprängningsledare och polis, enligt pressmeddelandet.

Inför sprängning avges ett flertal korta signaler. Efter sprängning avges en lång signal.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se