Gruppen-3a-328x120

Brister i saklighet och ärlighet om Järnvägsgatan

Brister i saklighet och ärlighet om Järnvägsgatan

INSÄNDARE. Benny Söderberg, Urmakarmästare, Förordnad besiktningsman för Sveriges Handelskamrar, så undertecknar herr Söderberg sin insändare angående Järnvägsgatan i Hässleholm. Söderbergs insändare är full av påtagliga brister i saklighet och ärlighet.

Att han vid undertecknandet framhåller att han är ”Förordnad besiktningsman för Sveriges Handelskamrar” väcker frågor. Uppenbarligen gör han det för att ge en ”officiell status” och öka trovärligheten på sina påståenden. Om man går in på Sveriges Handelskamrars officiella websida, så får man tillgång till samtliga besiktningsmän i Sverige. Det finns flera hundra förordnade besiktningsmän, uppdelade efter kompetens och specialområde. Söderbergs specialkompetens är klockor och smycken. Han har således ingen dokumenterad kompetens i samhällsplanering eller trafikplanering. Det hade varit mer relevant och ärligt om han upplyst oss om att han är aktiv inom Moderaterna, att han har inför årets val kandiderat i Moderaternas provval.

I sin kritik om Järnvägsgatans enkelriktning påstår Söderberg: ”Fakta är att mer än 100 arbetstillfällen har gått förlorade, en stor mängd butiker har fått slå igen”. Om nu detta är fakta så måste det finnas data och dokumentation som styrker detta förhållande. Söderberg redovisar inga data eller referenser. Det kan inte vara ett seriöst argument att en gata på några hundra meters längd, på grund av enkelriktning, skapat dessa problem! Inte heller är det seriöst att påstå att dubbelriktad trafik på samma gata ”innebär att Hässleholm blir mer attraktivt där fler vill bo och verka, fler arbetstillfällen och tillväxt”. Vad har kommunen för beredskap med bostäder för alla som flyttar till kommunen, efter att Järnvägsgatan får dubbelriktad trafik? Om man får tro på en av Sveriges Handelskamrar Förordnad Besiktningsman, så kommer både folk och företag att stå i kö för att flytta till kommunen, så fort man kan köra bil i båda riktningarna på Järnvägsgatan.

Det är synnerligen skrämmande om erfarna politiker eller personer med politiska ambitioner inte klarar av att sakligt argumentera, utan istället försöker manipulera omgivningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Stanley Hallström
Partipolitiskt Oberoende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se