torsjö live vers2

Rättmätig fråga om Järnvägsgatans dubbelriktning

Rättmätig fråga om Järnvägsgatans dubbelriktning

INSÄNDARE. Lena Wallentheim ställde på senaste fullmäktigemötet den rättmätiga frågan till tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson – Vilka fakta ligger till grund för beslutet att dubbelrikta Järnvägsgatan igen? Enligt Torsten Nilsson blev enkelriktningen en halvmesyr. Vadå halvmesyr? Ingen hänsyn till Skånetrafikens invändningar och ej heller till gång- och cykeltrafikanternas säkerhet. Det är endast löjligt att påstå att invånarna inte kan komma in och ta sig vidare i stan.

Det finns gott om val att välja för att komma in och parkera i närheten av de mest centrala delarna, handikapparkering, markerade parkeringar och parkeringshus, inget saknas. Om det skulle ordnas parkeringsplatser för långtidsparkering (två timmar) måste det inkräkta på cyklisters framkomlighet. Dessutom tillkommer en avsevärd olycksrisk när cyklister, och även gångtrafikanter, önskar korsa från Tredje Avenyen till stationssidan. Bussarna skymmer sikten och kommer någon ”dåre” i alltför hög fart, kan olyckan vara framme. Men det är inget som Torsten Nilsson vill ta hänsyn till. Problemen för busstrafiken negligerar han fullständigt. Om han vill ha kaos på Järnvägsgatan, varsågod!

Vad gäller tillgängligheten för de boende, så har de tillåtelse att komma till från Vattugatan. Ett intyg läggs synligt i bilen. Vidare påstår Benny Söderberg i en insändare att 100 arbetstillfällen gått förlorade på grund av ombyggnaden av centrum. Ett attraktivt bilfritt centrum har inte påverkat handeln. Det finns flera orsaker. Påståendet att det skulle vara svårt att ta sig in till stan och parkera, är en klar överdrift. En enkelriktning av Järnvägsgatan har inte påverkat den negativa utvecklingen när det gäller butiksnedläggningar. Det är inget ovanligt att städers inre delar görs bilfria till förmån för flanerande människor och dessas säkerhet. Dessutom minskas avgaserna vilket är en fördel. Jag tror och hoppas att kommunens invånare uppskattar att vi fått ett centrum för fysiska människor, inte avgasspyendebilar. Lyssna till konsulten och stäng av Järnvägsgatan från all privatbilism. De som vill ta tåget, kan angöra Magasinsgatan.

Lars Nord
Hässleholm

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se