torsjö live vers2

Klimativrarna är skyldiga oss alla en förklaring

Klimativrarna är skyldiga oss alla en förklaring

INSÄNDARE. Vi ska måhända börja med att be alla er klimativrare, som tror er veta, närmare definiera begreppet klimat.

Konstateras kan att klimatet på jorden har genomgått dramatiska förändringar långt före människans uppdykande på scenen. Dessa förändringar är knutna till dramatiska händelser på jorden och bland andra på den himlakropp som benämnes solen.

Att vidta för mänskligheten ytterst kostsamma åtgärder utan att närmare kunna redogöra för begreppet klimat och människans eventuella påverkan på detsamma synes ytterst oroande.

Detta särskilt som en fullt synbar miljökatastrof breder ut sig på jorden.

Nämnas skall skogsskövlingen, jordförstöringen och utrotningen av djur och växter. Allt detta knutet till befolkningsökningen på jorden.

Det är ovärdigt att gömma sig bakom en allt överskuggande diskussion om ”klimatet” när miljöförstöringen bokstavligen håller på att ödelägga jorden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Till detta ska läggas att krig råder i Europa i detta nu.

– Politiker och andra, det duger inte längre att gömma sig bakom den så kallade klimatfrågan när en betydligt allvarligare verklighet just nu grinar oss i ansiktet.-

Låt oss därför utan dröjsmål ta tag i fullt iakttagbara problem i vår miljö i vår närmaste omgivning, den jord vi står och faller på!

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se