torsjö live

Gäller Sveriges rikes lag i Hässleholm?

Gäller Sveriges rikes lag i Hässleholm?

Urban Önell

KRÖNIKA. Lever politiker och andra makthavare på en annan planet än du och jag? Självklart inte. Men det händer att de fattar beslut som får mig att undra. Hur tänkte ni där? Det räcker ju med att se hur det kan gå till i Hässleholm. Ibland undrar jag om inte ens Sveriges rikes lag sätter gränser för de beslut som fattas, oavsett vilka partier som är inblandade.*

Hasse och Tage är ett av Sveriges mest kända komikerpar genom tiderna. I en satirisk sketch från början på 1980-talet driver Hasse med dåtidens politiska toppskikt. Partiledarna och andra höjdare vet inte hur mycket en liter mjölk kostar och vad en städerskas jobb innebär. De är också pinsamt omedvetna om att det är 100 mil mellan Stockholm och Luleå. ”Det hade vi ingen aning om”. Det är den återkommande frasen från politikernas sida.

Den senaste tiden har Frilagt vid ett flertal tillfällen skrivit om kommunala beslut som trotsar lagar och paragrafer. I en del fall har besluten fattats på grund av okunnighet, exempelvis när man skulle höja avgifterna för felparkering. Att beslutet var i strid med vad som var tillåtet hade man ”ingen aning om”. När det gällde det olagliga besöksförbudet på äldreboenden var det nog också så, i alla fall till en början. Men ansvariga envisades med att fortsätta även sedan de fått reda på att det var fel. Att syftet i det fallet var gott är givetvis förmildrande.

Värre var det när man tog fram fram detaljplanen för Björklunda på delvis godtyckliga grunder. Där planlades natur där det fanns bostäder. I praktiken utfärdade man ett hot som innebar att de som bodde där skulle drivas bort från hus och hem.

När det gäller Björklunda har politikerna backat från sina planer, efter förståeliga protester. Men nu finns en icke antagen detaljplan för reningsverket där man vill göra samma sak. Planlägga natur där det finns boende. Det är inte bara moraliskt förkastligt, det måste väl vara fullständigt rättsvidrigt? Har då våra beslutsfattare ingenting lärt?

När det gäller svartbyggen och att hålla efter folk som bryter mot strandskyddet har det däremot inte funnits något större intresse från de ansvarigas sida. Där har man inte haft ”resurser” att ta itu med lagöverträdare. Att det finns partier som inte gillar nuvarande strandskyddsregler har inte med saken att göra. Så länge en lag gäller ska den följas.

Ett annat exempel är det nu stoppade köpet av före detta postterminalen i Hässleholm. Där får beslutsfattarna också finna sig i att bli misstänkta för en lättsinnig inställning till lagen. En majoritet i fullmäktige ville driva igenom ett köp till ett så högt pris att förvaltningsrätten kom fram till att det var ett ”otillåtet gynnande av enskild”.

Beslutet i fullmäktige drevs igenom trots att kommunjuristen och annan juridisk expertis på förhand varnade för att överenskommelsen med säljaren antagligen var olaglig. Nu när det finns ett rättsligt avgörande, lyser likväl skammens rodnad med sin frånvaro. Politikerna kunde ju inte skylla på att de inte hade någon aning om den uppenbara risken för att affären var olaglig, men de tyckte att det var värt att chansa. Då duger det inte att i efterhand säga att nu vet vi vad som gäller.

Vi vanliga medborgare har inte råd att chansa på det sätt som politikerna gjorde när de klubbade den fastighetsaffären. Du och jag är skyldiga att ta reda på vad som är lagligt och vad som inte är det, så vi inte gör något dumt. Vi kan inte skylla på att ”vi inte hade någon aning om” att man måste ha körkort för att köra bil och att det finns hastighetsbegränsningar på vägarna.

Konsekvenserna för politiker som framstår som moraliskt klandervärda eller rentav korrupta är att de riskerar att förlora väljarnas förtroende. Handlar de i direkt strid med lagar och förordningar är problemet värre än så. Det kan bli rättsliga konsekvenser för dem personligen. Dessutom riskerar tilltron till demokratin och rättsstaten att undermineras. Politiker som ställer till med sådana skandaler har vi sannerligen inte råd med.

Urban Önell

Sketchen med Hasse Alfredsson hittar du här:

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se