torsjö live vers2

Ingen i kommunen ansvarig för kolloplatser

Ingen i kommunen ansvarig för kolloplatser

Ingen är ansvarig för att uppfylla kommunfullmäktiges intention om platser för Hässleholmsbarn på sommarkollo på Magnarp. Det konstaterar kommundirektör Bengt-Arne Persson efter Frilagts artikel om att enbart barn som bor i HSB:s eller Hässlehems lägenheter blev inbjudna till årets kollo. Möjligheterna som finns att bredda inbjudan i framtiden är att pengar till kolloplatser avsätts i budgeten, antingen centralt i kommunen eller internt i någon nämnd.

När kommunen i januari 2020 sålde Magnarp till HSB Skåne skrevs det in i avtalet att kommunen skulle erbjudas att hyra platser för Hässleholmsbarn på sommarkollot. Det första året frågade HSB i ett mejl till kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) om intresse fanns. Han vände sig i sin tur till Bengt-Arne Persson som är chef över förvaltningscheferna och stämde av med dem. Ingen anmälde sitt intresse.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men ingen hade fått ett direkt uppdrag från kommunfullmäktige och inte heller några pengar till ändamålet. Kollovistelsen måste subventioneras för att det inte ska bli för dyrt för barnen. HSB tar 800 kronor i avgift från barnen och subventionerar resten av de totalt 6 000 kronor som en vecka på Magnarp kostar per barn.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson förklarar att ingen fått ansvaret att se till att Hässleholmsbarn erbjuds kolloplatser på Magnarp. Foto: Berit Önell

– Ingen talade om brist på medel. Men jag förstår att det är förknippat med en kostnad. Förvaltningarna var nog positiva men behöver medel, säger Bengt-Arne Persson.

Istället blev det i år Hässlehem som, förutom HSB, finansierade kolloplatser och erbjöd dem till boende i sina lägenheter I Hässleholm. Hässlehem har nu lovat att även andra barn kan söka överblivna platser.

Bengt-Arne Persson förklarar att han kan fråga förvaltningscheferna på nytt om HSB Skåne hör av sig.

– Men frågan kommer ju igen som ett brev på posten; vem ska finansiera?

Enligt Lars Johnsson är det upp till nämnder och förvaltningar att avsätta pengar inom sin internbudget om det finns intresse för att hyra platser på Magnarp. Enligt förvaltningschef Anders Rosengren på kultur- och fritidsförvaltningen ligger bollen tvärtom hos kommunledningen. Varken han eller Niklas Persson på barn- och utbildningsförvaltningen anser att de har möjlighet att finansiera kolloplatser.

– Alla förvaltningar jagar kostnader nu, säger Bengt-Arne Persson också.

Men han anser sig inte ha fått den så kallade bollen till sig, även om fullmäktigebeslut brukar hamna hos honom om ingen annan uttryckligen fått uppdraget. I detta fall menar han att det inte finns något tydligt uppdrag eller uppsatt mål.

– Det är mer en viljeinriktning som förvaltningarna ska jobba efter, säger han.

Han anser sig inte ha något mandat att uppmana förvaltningarna att agera i frågan.

Han förklarar också att det är svårt för nämnderna att äska extra pengar till ändamålet hos kommunstyrelsen.

– Nu är det en grundprincip i budgeten att inte bevilja tilläggsanslag under innevarande år, säger han.

Han förklarar att de möjligheter som finns framöver är att pengar avsätts i budgeten, antingen i den centrala budgeten för kommande år som antas av kommunfullmäktige under hösten, eller att någon nämnd lägger in finansieringen i sin internbudget.

Berit Önell

Läs mer:

2022-05-08 Magnarpskollo bara för barn hos HSB och Hässlehem

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se