Gruppen-3a-328x120

Magnarpskollo bara för barn hos HSB och Hässlehem

Magnarpskollo bara för barn hos HSB och Hässlehem

Snart är det dags för sommarkollo på Magnarp igen. Men i år har för första gången enbart barn i HSB:s och Hässlehems bostäder i Hässleholm erbjudits att anmäla sig. Så var det inte tänkt när kommunfullmäktige beslöt att sälja gården.

När Hässleholms kommun sålde Magnarpskolonin till HSB Skåne för ett par år sedan var avsikten att traditionen med sommarkollo för barn från Hässleholm skulle fortsätta. HSB lovade att avsätta ett antal platser som skulle erbjudas Hässleholms kommun. Tanken var att de skulle vara öppna för alla barn. Men när informationen gick ut om att det var dags att söka till årets kollo var beskedet att det bara gällde boende i lägenheter hos HSB eller Hässlehem. Trots det informerade kommunens skolor alla barn via den digitala skolplattformen Schoolsoft, vilket har upprört föräldrar.

När ansökningstiden nu gått ut har inte alla Hässlehems tio kolloplatser gått åt och bolaget kommer därför att erbjuda även barn i andra bostäder att söka.

Kommunens försäljning av gården i Magnarp väckte protester hos allmänheten. S och V ville behålla kolonin, men majoriteten ansåg att det skulle bli för kostsamt att renovera fastigheten och röstade därför för försäljning. Ett argument i debatten var just att kolloverksamheten fortsatt skulle vara tillgänglig för Hässleholmsbarn.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) förde också fram att en försäljning kunde strida mot överenskommelsen som tecknades när kommunen 1951 utan kostnad tog över gården från den förening Hässleholms skollovskolonier som då ägde den. Ett villkor var att verksamheten skulle fortsätta: “bereda sommarvistelse vid havet åt barn i Hässleholms folkskolor”. Men dessa formuleringar ansåg den politiska majoriteten inte längre var något hinder.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SD drev att pengarna från försäljningen skulle sättas i en fond som barn skulle kunna söka pengar ifrån, exempelvis för att åka på sommarkollo. Istället skapades ett bidrag med namnet “Till minne av Magnarpskolonin” som föreningar kan ansöka om hos kultur- och fritidsförvaltningen.

2020 blev försäljningen till HSB Skåne klar. Då hade verksamheten legat nere sedan 2016 eftersom underhållet var eftersatt och kommunen ville avvakta ett eventuellt beslut om försäljning. Under sju år dessförinnan drevs den i samarbete mellan HSB och kommunen. HSB har lovat att fortsätta bedriva barnkollo och subventionerar platser till sina boende. Kommunen har erbjudits minst 50 procent av platserna till självkostnadspris och kan dessutom få hyra anläggningen till andra ändamål inom den kommunala verksamheten. Men hittills har intresset varit svalt.

Inför sommaren 2020 frågade HSB kommunen om platser skulle reserveras. Men ingen hade fått i uppdrag att ansvara för sommarkolloplatser och inga pengar hade avsatts i budgeten. När kommunledningen då frågade förvaltningscheferna om intresse fanns blev svaret nej.

Den sommaren blev det ändå inte något sommarkollo på grund av pandemin. 2021 sponsrades några platser av lokala företagare, bland dem Hässlehem. Platserna var öppna för alla Hässleholmsbarn att söka. Men år är det för första gången enbart Hässlehem, utöver HSB, som sponsrar och platserna skulle därför enbart erbjudas till boende.

Den här informationen skickade skolkuratorn på en skola ut till föräldrar med barn i kolloålder.

På Schoolsoft gick meddelande från skolkurator ut till alla föräldrar med barn i rätt ålder: “Nu går det att anmäla sina barn födda 2010-2013 till sommarkollo i Magnarp. Det gäller de familjer som bor hos HSB eller Hässlehem”.

Föräldrar har reagerat både på att deras barn inte kan anmäla sig om de bor hos “fel” hyresvärd och att kommunens skolor skickar ut information om aktiviteter som inte är öppna för alla.

– Skolan får inte vara exkluderande, skriver en förälder till Frilagt.

Hon tycker att bostadsbolagen kunde skickat ut informationen direkt till de boende istället.

Föräldrar har även kontaktat HSB Skåne med anledning av utskicken i Hässleholm.

– Det är ett antal föräldrar som hört av sig, säger Anne Siivola, bosocial chef på HSB Skåne.

Hon tycker inte att det är bra att informationen gått ut via skolorna på det sätt den gjort.

– Om det går ut via skolorna ska det vara så att alla får komma, säger hon.

Hon är dock övertygad om att den som i år skickat ut informationen menat väl.

HSB äger alltså Magnarpskollot och driver det tillsammans med sina medlemmar och samverkar med flera kommunala bostadsbolag i Skåne. Anne Siivola berättar att det är möjligt att bli medlem i HSB även om man inte bor i en HSB-fastighet. 300 kronor per år kostar det. Men det är inte ett alternativ som skolorna i Hässleholm informerat om utan erbjudandet riktar sig enbart till boende i de aktuella lägenheterna.

– Det är lite synd att det blivit så här nu för i Hässleholm fanns tidigare en stark tradition i kommunen, säger Anne Siivola.

Hon förklarar att en subvention behövs för att det inte ska bli för dyrt för barnen. Barnen får betala 800 kronor för kollot till HSB som står för resten av kostnaden, totalt 6 000 kronor per barn.

– Hässleholms kommun behöver också finansiera platserna på det viset. Meningen är att barnen ska kunna åka på kollo oavsett vilken ekonomi familjen har. Vi ser det som en investering för framtiden. Kollot ska vara en plats där det räcker med shorts, t-shirt och baddräkt för att vara med på krabbfiske, lek och stoj, säger Anne Siivola.

Hon betonar att samarbetet mellan HSB och Hässleholms kommun fungerade fint under åren 2010-2016.

– Vi skulle vara jätteglada om det blev ett samarbete med Hässleholms kommun igen. Det är tråkigt nu för det är många som hört av sig och varit intresserade. Många som idag är föräldrar har tidigare själva varit på kollo i Magnarp, säger hon.

Varken Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Hässleholm, eller skolchef Niklas Persson känner till att det varit någon diskussion om kolloplatser på Magnarp inom deras verksamhet. De hänvisar till kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarade innan fastigheten såldes. Skolorna hjälpte enbart till med information.

Niklas Persson, barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun.
Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

– Våra pengar är i första hand dedikerade till utbildning, säger Niklas Persson.

Han känner inte heller till att skolorna gått ut med information om sommarens kollo och tycker inte att det var så bra.

– Det kan skapa förväntningar som inte kan bli tillgodosedda, konstaterar han.

Stefan Larsson håller i princip med om att skolorna i första hand ska informera om sådant som alla elever kan delta i, men är inte lika kritisk.

– Ibland hjälper vi föreningar genom att gå ut med information om deras verksamhet, säger han.

Kultur- och fritidschef Anders Rosengren säger att fritidskontorets uppdrag för Magnarp försvann i samband med försäljningen. Han uppfattade dock kommunens avsikt att fortsätta erbjuda kolloplatser som tydlig.

Anders Rosengren, kultur- och fritidschef. Foto: Lotta Persson

– Om vi skulle bli tillfrågade nu behöver resurser skjutas till. Men vi har inte fått någon sådan fråga. Inte mer än mejlet från kommunledningen 2020. Bollen ligger rimligtvis där, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tycker på fredagen inte alls att bollen ligger hos kommunledningen.

– Den frågan får du ställa till socialnämnden om det gäller barn med särskilda behov. Annars skulle det kunna vara kultur- och fritidsnämnden, säger han.

Sedan förklarar han att Hässlehem nu har släppt platser som det är fritt fram för alla att anmäla sig till, något han hört från vd Ola Richard.

– Jag förstod det på Ola Richard igår. Men jag är inte involverad, säger Lars Johnsson.

I vilket sammanhang han hört detta vill han inte berätta. Men han säger att det var oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) som ställde frågan.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) anser inte att Magnarp är en kommunstyrelsefråga. Foto: Henrik Andersson

Han håller med om att avsikten från kommunens sida varit att platser skulle vara tillgängliga för barn i allmänhet, inte enbart boende i vissa lägenheter. Men han blir irriterad när Frilagt frågar vilket ansvar kommunstyrelsen har för att kommunfullmäktiges intention förverkligas.

– Det är ingen kommunstyrelsefråga. Det får hanteras på förvaltningarna, säger han.

Varför det?

– Därför att vi har den organisationen i kommunen att vi har förvaltningar med olika ansvarsområden.

De har väl varken uppdrag eller pengar till det?

– De får prioritera inom sin budget. Så är det för alla förvaltningar. Kommunstryelsen kan inte vara någon överstyrelse, säger han.

Han hänvisar till kommunfullmäktiges reglemente för vilken förvaltning som har hand om vad.

När kommunfullmäktige beslutar, brukar inte någon också få uppdraget då?

– Annars blir det kommundirektören, han är ju chef för förvaltningscheferna, säger Lars Johnsson.

Han nämner också pengarna från försäljningen som kultur- och fritidsnämnden fick ansvaret för.

SD:s Ulf Berggren förstår inte kommunledningens ointresse.

– Om vi hade styrt hade vi sett till att det fungerat. Alliansen lyssnar inte på oss, säger han.

Johan Peltonen (SD), förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, hade önskat en fond där barn kunde söka bidrag för att åka på Magnarpskollo. Foto: Exakta Creative
Ulf Berggren (SD), förste vice ordförande i tekniska nämnden, tycker att det borde funnits pengar till kolloplatser när kommunen gick med 220 miljoner i vinst förra året.

Han tycker att Hässlehem tagit ett fint initiativ, men att kommunen också skulle tagit ett ansvar.

– Speciellt när vi gick med 220 miljoner i vinst 2021, säger han.

Han och partikamraten Johan Peltonen stred för att pengarna från försäljningen skulle sättas i en fond. Det visade sig komplicerat och istället avsattes pengarna till ett särskilt bidrag, utanför den ordinarie budgeten, som skulle vara sökbart för både föreningar och enskilda. Enligt kommunens hemsida kan dock bara föreningar ansöka.

Lena Wallentheim blir förvånad när Frilagt berättar om informationen som gått ut i skolorna.

– Vi var lite rädda att det skulle tonas ner och försvinna bort, säger hon.

Hon är dock positiv till att Hässlehem sponsrar Magnarp.

– Men rätten att åka på kollo ska inte fråntas barn som inte bor i någon speciell fastighet, säger hon.

Lena Wallentheim (S) ville helst haft kvar Magnarp i kommunal ägo. Hon befarade att kolloplatserna skulle tonas ner och försvinna bort.

Hon vill kolla upp saken och återkomma. Tre dagar senare, på fredagen, undrar Frilagt hur det går. Hon skriver i ett sms: “Träffade Ola på Hässlehem men vi var båda två stressade så vi hann inte prata klart”.

Ola Richard svarar Frilagt i ett sms: “Tyvärr så har det varit få ansökningar från våra boende än så länge, så nu kommer vi att öppna upp även för andra barn från Hässleholm, detta gör vi för att få in fler sökande och nyttja de platser som vi sponsrat kollot med”.

Frilagt frågade också om han diskuterat frågan med kommunalråden och om även platser för barn i allmänhet skulle kunna hanteras via bolaget framöver. Ola Richard skriver: “…vi kände att det var något vi ville göra för “våra” barn då det finns många hos oss som inte själva har möjlighet att komma iväg på något liknande. Framöver skulle vi absolut kunna hantera det för kommunen i sin helhet men det kanske finns lämpligare förvaltningar för det”.

Berit Önell

Läs mer:

2019-07-01 HSB kan köpa Magnarp Vill återuppta sommarkollo

2020-01-27 Kommunfullmäktige godkände försäljningen av Magnarp

2020-02-20 Oklart om kommunen ska köpa kolloplatser i Magnarp

2020-02-21 Kommunen köper inga kolloplatser i sommar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se