torsjö live vers2

HSB Skåne kan köpa Magnarp Vill återuppta sommarkollo

HSB Skåne kan köpa Magnarp Vill återuppta sommarkollo

Det kan bli sommarkollo i Magnarp igen. HSB Skåne har under sju år bedrivit verksamheten i samarbete med Hässleholms kommun och har för avsikt att återuppta den genom att köpa Magnarpskolonin för 4 550 000 kronor. Kommunen erbjuds också att hyra koloniplatser till självkostnadspris. Tekniska nämnden har efter votering beslutat att acceptera budet. Slutligt godkännande av den omstridda affären måste dock ske i kommunfullmäktige.

Magnarpskolonin har annonserats ut av mäklarfirman Husman Hagberg i Ängelholm en tid. Nu har tekniska nämnden beslutat att gå vidare med det enda budet, från HSB Skåne som under sju år drivit sommarkollo på anläggningen i samarbete med kommunen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tekniska nämnden anser inte att den behöver ta hänsyn till de protokoll från 1950-talet som säger att kommunen fick överta anläggningen från den förening som ägde den på villkor att koloniverksamheten fortsatte.

Anledningen till försäljningen är att kommunen inte anser sig ha råd att renovera anläggningen. Mäklaren värderade inför försäljningen fastigheten till 4,5 miljoner. Fem – sex kunder ska ha visat intresse, men bara HSB Skåne har lämnat anbud. Enligt mäklaren ville övriga ändra detaljplanen för att kunna bedriva annan verksamhet eller stycka av tomter. De har dock inte återkommit.

I ett brev till kommunen skriver HSB Skånes vd Ann Irebo att cirka 700 barn deltagit i koloniverksamheten som pågått under sju somrar i just Magnarp.

– När nu fastigheten är till salu så är vi i HSB Skåne beredda att förvärva fastigheten på villkor att fortsätta bedriva barnkollo. Vi kommer även hålla fastigheten tillgänglig för föreningsverksamhet och för vår personal, skriver hon.

HSB erbjuder också att som villkor för köpet erbjuda kommunen minst 50 procent av platserna på kommande barnkollon. Kommunen kan dessutom få hyra anläggningen för andra ändamål inom den kommunala verksamheten. I båda fallen gäller självkostnadspris.

Tekniska nämnden beslöt att ta fram ett förslag till hyresavtal, men också, efter förslag av Thomas Haraldsson (L), att skriva in i köpeavtalet att det inte är ett krav att kommunen ska hyra av HSB.

– Vi säljer utan synpunkter på vad de vill göra, säger Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Lotta Persson

– Vi säljer utan synpunkter på vad de vill göra, förklarar nämndens ordförande Torsten Nilsson (M).

I ett förtydligande mejl skriver Ann Irebo att det inte finns några andra planer för framtiden än att bedriva barnkoloni, åtminstone 10-15 år framåt.

– HSB Skånes absoluta ambition är att verka som en samhällsbyggande aktör med barnens bästa för ögonen och där skulle Magnarp kunna vara en stor beståndsdel i vårt arbete, skriver hon.

Till Frilagt säger hon att koloniverksamheten korresponderar väldigt väl med HSB:s värdegrunder.

– Somrarna med kolloverksamhet har verkligen visat att det finns ett stort behov, de har blivit mycket uppskattade av både barn och familjer. För en del barn är det särskilt värdefullt att få komma iväg på det sättet. Det är inte alla familjer som kan ge barnen en sådan vecka, säger hon.

Efter 2016 har verksamheten i Magnarp legat nere eftersom underhållet varit eftersatt och kommunen avvaktat eventuellt beslut om försäljning.

Ann Irebo räds inte renoveringskostnaderna.

– Enligt våra bedömningar är renoveringskostnaderna överkomliga genom att vi kan göra mycket själva med de hantverkare vi har inom HSB, säger hon.

Om köpeavtalet går igenom räknar hon med att verksamheten är igång igen senast nästa sommar.

– Vi vill starta som fort som möjligt. Många barn har kontaktat oss och frågat när det blir kollo igen, berättar hon.

Tekniska nämnden klubbade förslaget efter votering som slutade med röstsiffrorna 7 – 4. M, KD, L, FV och SD röstade för att anta anbudet, S röstade nej och V, som enbart har ersättarplats, lämnade en protokollsanteckning om att de anser att Magnarpskolonin ska behållas i kommunens ägo.

Förslaget att sälja Magnarpskolonin har väckt protester hos allmänheten.

Stadsfullmäktige beslöt 1951 att ta över Magnarpskolonin från föreningen som tidigare drev den, på villkor att fortsätta verksamheten.

Kommunen övertog 1951 utan kostnad Magnarpskolonin från Föreningen Hässleholms skolovskolonier. Villkoret var att verksamheten skulle fortsätta. Stadsfullmäktige beslöt den 31 augusti 1951 att, ”mot att föreningens alla lösa och fasta tillgångar tillfalla staden” överta verksamheten och fortsätta bedriva den enligt paragraf ett i föreningens stadgar, det vill säga: ”1. att bereda sommarvistelse vid havet åt barn i Hässleholms folkskolor, 2. att bereda särskild vård åt skrofulösa barn (med tuberkulos), tillhörande dessa skolor…” . Anledningen till överlåtelsen var den stora arbetsbördan för föreningens medlemmar och svårigheterna att med rådande ekonomiska förutsättningar skaffa kvalificerad personal.

– Vi har inte haft någon diskussion om detta i nämnden, men tjänstemännen har bedömt att vi kan sälja. Vi uppfattar oss som lagfarna ägare som har rätt att sälja, säger Torsten Nilsson.

Något skriftligt underlag för den bedömningen har han inte.

Frilagt har sökt tjänstemannen som handlagt ärendet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se