torsjö live

Fullmäktige godkände försäljningen av Magnarp

Fullmäktige godkände försäljningen av Magnarp

Efter två voteringar kunde köpekontrakt och samarbetsavtal för försäljnigen av Magnarpskolonin klubbas.

Kommunfullmäktige godkände försäljningen av Magnarpskolonin till HSB efter ett tillägg i form av ett icke bindande tioårigt optionsavtal som ger kommunen företrädesrätt att förhandla om ett återköp. Kravet på en återköpsklausul ledde till återremiss vid förra fullmäktige. Men denna gång blev det mest debatt om syftet med SD:s förslag att utreda en placering av köpeskillingen i en aktie- eller räntefond.

Årets första sammanträde med kommunfullmäktige var ovanligt kort. Det började senare på grund av den årliga “tingspredikan” i Hässleholms kyrka, följd av servering i församlingshuset. Med bara sju ärenden på dagordningen, de flesta okontroversiella, kunde ordförande Douglas Roth (M) dessutom avsluta förhandlingarna redan efter en timme och en kvart.

Douglas Roth inledde sammanträdet med ett kort tal där han påminde om att denna dag också var Förintelsens minnesdag.

Magnarpskolonin säljs alltså till HSB Skåne som planerar fortsatt koloniverksamhet, helst med start redan i sommar. Köpeskillingen är 4,5 miljoner kronor.

– Det här är en win-win-affär för kommunen. Kommunen säljer och får en köpeskilling, HSB renoverar och fortsätter bedriva koloniverksamhet, kommunen har möjlighet att köpa platser och skulle HSB vilja sälja inom tio år har vi möjlighet till återköp, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Lena Wallentheim (S) sa nej till att sälja Magnarp.

Men S och V yrkade avslag. Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) ville att kommunen skulle behålla gården och använda den bredare, exempelvis till äldre och föreningar.

– Det finns också äldre handlingar som visar att vi förbundit oss att driva verksamheten vidare, konstaterade hon.

Johan Hammarqvist (C ) påminde om att hans parti i sin budget hade avsatt pengar till renovering av Magnarp, men menade att han fick “tugga i sig” att det nu fanns majoritet för att sälja gården.

– Sådan är demokratin. Jag vill också tacka för att det gick så snabbt att få in en återköpsklausul. Men eftersom det finns en hel del oklarheter kring framför allt aktie- och räntefonden så deltar C inte i beslutet, förklarade han.

Johan Hammarqvist (C) förklarade att hans parti avstod från att rösta.

Ernst Herslow (FV) var ännu mer frågande till punkten om fonden.

– Vad ska den användas till?

Mycket till svar fick han inte av SD som kom med förslaget och även har motionerat om saken.

– Det ska utredas. Vi får se vad utredningen kommer fram till. Det är rätt spännande, sa Ulf Berggren (SD).

Men Patrik Jönsson (SD) tyckte inte heller att formuleringen i punkt fem var så lyckad.

– Den känns faktiskt inte så proffsig, sa han.

Han betonade att syftet med förslaget var att barn skulle kunna få pengar från fonden för att få möjlighet att åka iväg, till exempel på sommarkollo. Inte att pengarna skulle kunna användas till vad som helst eller gå ner i det allmänna “svarta hålet”.

Ernst Herslow (FV) ville veta vad de fonderade pengarna skulle användas till.

Det slutade med att den femte punkten om fonden stod kvar, men FV sa nej till den och ja till de fyra första punkterna i förslaget.

Efter två voteringar kunde förslaget klubbas. Den första, om de fyra första punkterna, slutade med 37 ja-röster mot 19 nej-röster. Fem centerpartister avstod från att delta. I den andra omröstningen blev röstetalen 33-23 till förmån för den femte punkte. Även här avstod fem centerpartister från att rösta. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Halveringen av kommunens bidrag till Mötesplats Ljungdala och Markan var ämnet för en fråga från Magnus Åkeborn (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Winnie Aronsson (L). Han ville veta vilka faktiska konsekvenser besparingarna innebär.

Svaret avgränsades dock till Mötesplats Ljungdala. Winnie Aronsson förklarade att antalet tjänster dras ner med mer än hälften, från 3,3 till 1,5 (på pappret fanns 2019 hela 4,2 tjänster), öppettiderna begränsas och verksamheter försvinner.

– Det går inte att göra så stora förändringar utan att det märks i verksamheten, förklarade hon.

Bland annat flyttar babykafé och språkkafé från Mötesplats Ljungdala.

– Förhoppningen är att det ska bli samma typ av mångsidig verksamhet som tidigare, men halverad, sa Winnie Aronsson.

Text och foto: Berit Önell

Läs mer:

2019-07-01 HSB Skåne kan köpa Magnarp Vill återuppta sommarkollo

2019-12-10 Försäljningen av Magnarp skjuts upp

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se