Gruppen-3a-328x120

Försäljningen av Magnarp skjuts upp

Försäljningen av Magnarp skjuts upp

Försäljningen av Magnarpskolonin till HSB Skåne, som under sju år drivit sommarkollo på anläggningen i samarbete med kommunen, får vänta ett tag eftersom kommunfullmäktige ville ha en återköpsklausul i kontraktet.

Kommunfullmäktige godkände inte köpekontraktet för HSB:s Skånes köp av Magnarpskolonin. Anders Edwall (C ) fick igenom en återremiss för att det ska skrivas in en klausul om att kommunen har rätt till återköp om HSB inte fortsätter med kolloverksamhet.

Debatten vid årets sista sammanträde blev dock mest intensiv om höjning av kulturskolans avgifter.

Kommunens verksamhet på Magnarpskolonin har legat nere efter 2016 på grund av eftersatt underhåll och diskussioner om försäljning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De rödgröna har varit emot en försäljning av Magnarp och föreslagit att pengar skulle avsättas för renovering. Även SD sa tidigare nej, men har accepterat en försäljning till HSB som vill återuppta verksamheten med sommarkollo. När kommunfullmäktige den 6 december 2018 antog den borgerliga restalliansens budget för 2019 och flerårsplan för 2020-2021 ingick en försäljning av Magnarp.

Tekniska nämnden beslöt i juni i år att acceptera HSB:s bud på 4,5 miljoner kronor, vilket motsvarar mäklarens värdering av fastigheten. Men slutgiltigt godkännande av köpekontrakt och samarbetsavtal skulle ske i kommunfullmäktige. Samarbetsavtalet innebär att kommunen erbjuds förtur till hälften av de tillgängliga koloniplatserna, men inte är skyldig att hyra dem. HSB lovar att bedriva kolloverksamhet minst tio år från tillträdesdagen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) med flera tyckte att det var en utmärkt affär.

– Ofta måste man välja mellan att äta upp kakan eller ha den kvar. Här kan vi faktiskt göra både och, förklarade han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) var nöjd med att både kunna äta kakan och ha den kvar.

SD:s Ulf Berggren ansåg att lösningen var godtagbar.

– Vi hade gärna behållit idyllen Magnarp, men med tanke på kommunens ekonomi är det inte försvarbart, sa han.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) påminde om stadgarna i Föreningen Hässleholms skollovskolonier som 1951 överlät Magnarp till kommunen. Kommunen behövde inte betala något – på villkor att verksamheten skulle fortsätta.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) påminde om att kommunen fick Magnarpskolonin som gåva på villkor att verksamheten skulle fortsätta.

Anders Edwall, till vardags fastighetschef i Osby kommun, krävde en återköpsklausul för att säkerställa att HSB inte använder fastigheten till annan verksamhet eller säljer den vidare. Han menade också att fastighetens bokförda värde borde redovisas och ett förslag till placering av köpeskillingen i en aktie- eller räntefond klargöras. Men till slut gällde återremissyrkandet enbart återköpsklausulen. Det gick igenom som minoritetsåterremiss efter votering med 37 ja-röster, 23 nej och en ledamot som avstod från att delta.

Anders Edwall (C) fick igenom en återremiss för att få in en återköpsklausul i köpekontraktet.

Votering krävdes också innan Kulturskolans avgiftshöjning kunde klubbas. 37 röstade ja, 19 nej och fem avstod. Höjningen, som gäller från och med vårterminen 2020, är en hundralapp och avgiften blir därmed 650 kronor per elev, termin och kurs, vilket är samma som den genomsnittliga avgiften i landets kulturskolor. Syskonrabatt ges från andra barnet och följande med 50 procent. Instrumenthyra kommer att kosta 450 kronor per termin, en höjning med 40 kronor.

Kritikerna i de rödgröna partierna påpekade att höjningen blir hela 18 procent. Johan Lindman (S) med flera menade att kulturskolan på sikt ska vara helt avgiftsfri och hänvisade till “det svenska musikundret” som skapat många kända artister med bakgrund i kommunala musikskolor. Även Hässleholm har fostrat artister, inte minst inom elektronika där Familjen är ett känt namn. 2004 korades Hässleholm till årets musikskola av Musikrådet.

– Musikskolan ska vara för alla, inte bara för dem som kan betala, sa Johan Lindman.

Johan Lindman (S) ville helst ha helt avgiftsfri Kulturskola.

Agneta Olsson Enocsson (L) lovordade kulturskolan, men menade att det är nödvändigt för verksamhetens status att ha avgifter. Hon citerade ur en regeringsutredning som slog fast det inte finns ett entydigt samband mellan avgiftsnivå och antal barn som deltar i kulturskolor.

– Största hindret är hur verksamheten kommuniceras. Hur kan vi bli bättre på att marknadsföra det vi har, undrade hon.

Det aktuella läget i Hässleholm är dock inte för få sökande elever. Kulturskolan har inför detta läsår tvärtom tvingats säga nej till elever på grund av nedskärningarna.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) förklarade nu att avgifterna behövde höjas för att kulturskolan ska kunna bibehållas.

Det oroade Anders Edwall som ansåg att avgifterna borde höjas med index istället. Det hade i så fall blivit två procent istället för 18.

Per-Åke Purk ifrågasatte uppgiften att avgifterna inte har betydelse och uttryckte farhågor för att Kulturskolan befinner sig på ett sluttande plan, kanske på väg mot ett stup.

– I många familjer finns det flera barn och då blir det en dryg avgift. Hur ska man förfara som förälder om man inte kan ge alla sina barn detta?

Camilla Nordström (SD), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, påminde om den kärva ekonomiska situationen och att det inte handlade om att lägga ner Kulturskolan.

– Det handlar om en marginell höjning, sa hon.

En marginell avgiftshöjning, enligt Camilla Nordström (SD).

Hon anklagade S för att ha orsakat den ekonomiska krisen. Det fick Joachim Fors (S) att ilskna till.

– Fake news, sa Joachim Fors (S) om anklagelsen att S orsakat den ekonomiska krisen.

– Hur många år har S styrt i Hässleholm de senaste tolv åren? Två år, konstaterade han och kallade hennes påstående för “fake news”.

Arberesha Sabani (MP) hänvisade till forskning om att barn och unga som spelar instrument mår bättre, är gladare och har lättare att fokusera på övriga ämnen i skolan.

Arberesha Sabani (MP).

Jerry Andersson (SD) berättade att han istället valt att låta sina barn gå i simskola, trots att avgiften är högre och som inte subventioneras på samma sätt som kulturskolan.

– Jag tycker att varje fritidsaktivitet ska bära sina egna kostnader så långt möjligt, sa han.

Björn Widmark (FV) anklagade de rödgröna för att vilja ge allt åt alla.

– Det finns ingenting som talar om hur ni ska få ekonomin i balans, mer än att höja skatten. Ni bara slänger ut pengar utan att dra in på något, sa han.

Han fick svar av Joachim Fors som förklarade att det inte hade blivit mycket till skattehöjning av de 170 000 kronor det handlade om.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

Läs mer om Magnarp:

2019-07-01 HSB Skåne kan köpa Magnarp Vill återuppta sommarkollo

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se