Gruppen-3a-328x120

Vård på Wittsjöskog fråga för politikerna

Vård på Wittsjöskog fråga för politikerna

Frågan om behandlingshem för missbrukare är tillåtet på tidigare pensionatet, vandrarhemmet och flyktingförläggningen Wittsjöskog ska besvaras av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Men ärendet lyftes ut från arbetsutskottets dagordning i förra veckan och dröjer nu troligen tills efter jul.

Som Frilagt tidigare berättat har fastighetsägaren inte ansökt om bygglov för ändrad verksamhet och anser inte heller att det behövs, enligt en skrivelse till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Politikerna får avgöra om det behövs bygglov eller inte för den planerade missbruksvården på Wittsjöskog. Foto: Berit Önell

Efter en artikel i Norra Skåne i oktober om att HVB-hemmet (hem för vård och boende) var på väg att starta kom en anmälan om misstänkt olovlig verksamhet och miljö- och stadsbyggnadskontoret inledde ett tillsynsärende som ännu inte är avgjort. Handläggaren, byggnadsinspektör Per-Ole Asklund, förklarar att det inte kommer att hända något i tillsynsärendet så länge ingen verksamhet startas.

Fastighetsägaren hävdar att den planerade verksamheten inte rör sig om vård utan om boende och dessutom enbart tillfälligt boende. Enligt detaljplan är både tillfälligt och stadigvarande boende tillåtet i lokalerna, men inte vård. Gällande bygglov tillåter enbart tillfälligt boende.

Frågan är hur verksamheten ska klassas.

– Det handlar enligt skrivelsen om personer som redan fått viss vård och ska vara här i en eller två månader för samtalsterapi, berättar Per-Ole Asklund.

Han fick uppfattningen att ytterligare information skulle komma in från verksamhetsansvarig, men har inte hört något mer.

– Vi får göra en sammanvägd bedömning av det vi har, säger han.

Asklund har nu fått besked av miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) om att politikerna ska avgöra frågan om bygglov behövs eller ej och svara på skrivelsen från fastighetsägaren. Det handlar alltså om information till fastighetsägaren.

– Jag har utrett förutsättningarna för bygglov och lämnat över frågan till Kenny Hansson, säger Per-Ole Asklund.

Ett förslag till svar på skrivelsen ska också förberedas innan frågan kan tas upp i nämnden som inte lär få den på sitt bord förrän tidigast i januari.

Berit Önell

Läs mer:

2019-10-28 Oro inför missbruksvård på Wittsjöskog Grannar flyttar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se