logga-ligg-tjock

Mindre kultur i huset utan studieförbund

Mindre kultur i huset utan studieförbund

INSÄNDARE. Redan vid invigningen av Hässleholm Kulturhus bidrog studieförbunden till att huset fylldes med kulturupplevelser. Från musik med lokala band och metalgiganterna Entombed till dansuppvisning och prova-på verksamhet.

I nästan tjugo år fortsatte studieförbunden att arrangera föreläsningar, konserter, studiecirklar, utställningar och andra kulturupplevelser i huset. Många av studieförbunden använde sig även av kulturhuset för att genomföra konferenser och personalutbildningar här. Vissa gånger har vi samverkat med kulturförvaltningen, som vid tioårsjubileet och när Hässleholm fyllde 100 år. Andra gånger har vi stått som ensamma arrangörer eller gjort arrangemang med några av alla de organisationer som vi samarbetar med. På så vis har delar av de statliga, regionala och kommunala bidrag som vi tilldelats gagnat kommunen, samtidigt som vi gjort uppskattad verksamhet för såväl publik som lokala kulturutövare. Detta är något vi inte hade haft en tanke på att sluta med, om det inte vore för det politiska beslut som tvingade oss till det.

2019 drogs det kommunala bidraget till studieförbunden i Hässleholm in och därmed även möjligheten att använda oss av regionala medel i kommunen. Med ens försvann merparten av den verksamhet vi tidigare gjort i kommunen i allmänhet och i kulturhuset i synnerhet.

Nu firar Hässleholm Kulturhus tjugo år och studieförbunden lyser av förklarliga skäl med sin frånvaro. Vi hade gärna bidragit med såväl verksamhet som med material till utställningen, men utan ekonomiska förutsättningar finns inte den möjligheten. Detta är såklart tråkigt, men det är än värre att vi heller inte fortsättningsvis kommer att kunna stötta de lokala arrangörer och aktörer som skulle kunna göra både kulturhuset och kommunen till det kulturella nav som det har möjligheter att vara. Det kommer vi bara kunna göra om stödet till studieförbunden återinförs.


Studieförbundens Samverkansorgan Skåne Nordost
genom

Susanne Alpar, ordf.
Patrik Nilsson, v. ordf.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se