logga-ligg-tjock

Vattnet på nya äldreboendet inte varmt

Vattnet på nya äldreboendet inte varmt

Varmvattnet på det nya äldreboendet på Björksäter i Hässleholm är inte tillräckligt varmt. Problemet påtalades redan innan de äldre började flytta in i april. En ventil byttes då ut, men fortfarande klagar både boende och personal på att vattnet är för kallt. Boendets enhetschefer har lämnat felanmälningar till hyresvärden Skandia Fastigheter som uppger att dialog pågår med både verksamheten och kommunens tekniska förvaltning. Byggreglerna kräver också att äldreboenden har en temperatur på max 38 grader i kranen för att förhindra olycksfall genom skållning.

En anhörig som Frilagt talat med är orolig för Legionellabakterier som kan sprida sig vid för låg varmvattentemperatur, men enligt ansvariga är vattnet i ledningarna varmt nog för att förhindra det.

Den anhöriga är kritisk till att problemet inte är löst och säger att varmvattnet är för svalt att duscha i.

– Senfärdighet och nonchalans. Om de vet om det skulle de väl åtgärda det innan de gamla flyttar in. Det kan ju vara hälsofarligt för både boende och personal.

Den anhöriga fick vetskap om problemet av en tillfällighet vid samtal med en anställd.

– Man kollar ju inte vattentemperaturen när man hälsar på sin dementa närstående.

Legionella sprids i vattenaerosoler och kan ge allvarlig lungsjukdom.

Det nybyggda äldreboendet på Björksäter har problem med varmvattentemperaturen. Foto: Berit Önell

Catharina Karlsson, en av två enhetschefer, berättar att både boende och en anhörig talat om att vattnet varit kallt.

– Det lyssnar vi på, säger hon, men hänvisar till chefskollegan Caritha Andersson som haft kontakten med fastighetsägaren och tekniska förvaltningen.

”Kan ju känna att det bara är ljummet”

Caritha Andersson instämmer i att det ibland blir rätt svalt för vårdtagare som ska duscha.

– Vi har inte haft en riktig termometer, men kan ju känna att det bara är ljummet, säger hon.

Hon tycker att det är lite konstigt eftersom temperaturerna tycks variera på olika ställen i huset och till och med i en och samma kran.

– Vi får inte riktigt kläm på det. Ibland är det varmt och ibland är det inte riktigt det, i samma kran hos en boende. En annan dag är det någon annan som har kallt vatten. Men när fastighetsägaren varit här och mätt har det varit 38 grader, säger hon.

Enhetscheferna har inte kontaktat miljökontoret eftersom de fått besked om att vattnet är tillräckligt varmt i ledningarna och att det därmed inte ska vara någon risk för Legionella. Istället fortsätter dialogen med fastighetsägaren och tekniska förvaltningen.

32 grader i en kran

Tobias Oscarsson på tekniska förvaltningen har haft kontakt med Skandia Fastigheter och varit med vid mätningar i kranar på Björksäter.

– Det var 38 grader på dem vi mätte utom i en kran där det var 32, berättar han.

Första gången han hörde talas om problemet var för cirka två månader sedan.

– Det har varit bekymmer med varmvattnet och det har även varit anmärkningar i besiktningsprotokoll, säger han.

Han förklarar att problemet med ventilen gjorde att varmvattnet inte räckte till när många öppnade kranarna samtidigt. Men detta ska alltså vara löst nu.

Tobias Oscarsson säger att varmvattenledningen enligt fastighetsägarens loggar hela tiden klarat 55 grader.

Borde kontaktat miljökontoret

Carina Westerlund, tillsynschef på miljökontoret, tycker ändå att de ansvariga borde hört av sig.

– Det är intressant för oss utifrån Legionellarisk och de särskilda boendena är också tillsynsobjekt för oss. Det borde inte vara problem, det är ju nybyggt, men det kan vara att vatten blir stående och det är inte alldeles lätt att hitta, säger hon.

Det är i första hand verksamheten som är ansvarig.

– De behöver ha koll på om fastighetsägaren sköter det, säger Carina Westerlund.

En pågående dialog

Fastighetsägaren bekräftar att en ventil som var felaktigt dimensionerad byttes före inflyttning. De senaste veckorna har man också tagit emot information och felanmälningar om fortsatt låga vattentemperaturer.

– Vi har en pågående dialog med verksamheten och tekniska förvaltningen, säger Tim Prevolnik Sjöstrand, marknadsområdeschef på Skandia Fastigheter.

Han betonar att fastigheten är projekterad och utförd enligt gällande regler, vilket bland annat innebär att varmvattnet i kranarna ska hålla max 38 grader där det finns särskilt risk för olycksfall, exempelvis i äldreboenden.

– Jag kan förstå om det kan upplevas kallt när man kommer från ett boende där det inte fanns de byggkraven. Sedan tar det också olika lång tid i olika delar av huset innan temperaturen når upp till max, säger han.

– Vi har gjort mätningar, både själva och tillsammans med tekniska förvaltningen. Vid den första mätningen som gjordes var det för kallt på ett par tappställen, berättar han.

Därefter har det varit 38 grader i de kranar som kontrollerats.

– Vi har inte mätt på samtliga tappställen. Men det är kanske något vi får göra om problemen kvarstår. Naturligtvis ska samtliga tappställen nå maxnivån om 38 grader enligt gällande regler, säger Tim Prevolnik Sjöstrand.

Han berättar att kontinuerliga mätningar av tappvarmvattensystemet görs automatiskt där temperaturen på utgående varmvatten ska hålla 55-60 grader och som lägst 50 grader på returledningen.

– Vi har ett övergripande styrsystem med mätare och får driftlarm om det blir någon avvikelse. Tre gånger i veckan sker också en automatisk höjning till 70 grader för att säkerställa att Legionella inte kan växa till. Kontrollerna sker både lokalt och fjärrstyrt, säger han.

Han förklarar att fastighetsägaren inte gärna frångår myndighetskraven, men nu avvaktar svar från kommunen angående om temperaturen ska höjas av arbetsmiljöskäl.

– Det är kommunen som är ansvarig för arbetsmiljön och de kan välja att göra det av arbetsmiljöskäl. Vi rekommenderar det inte, men i så fall är de ansvariga, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se