logga-ligg-tjock

SD kommer inte från en gräsrotsrörelse

SD kommer inte från en gräsrotsrörelse

INSÄNDARE. Hanna Nilsson, ordförande Sverigedemokraterna, Hässleholm, framför kritik mot Socialdemokraterna i en insändare med rubriken ”Socialdemokraternas löften bryts som vanligt”. Jag har ingen anledning att gå in och försvara socialdemokratiska partiet, däremot vill jag bemöta Hanna Nilssons allmänna budskap. I sin avslutade mening uttrycker hon ”Sverigedemokraterna, det enda partiet som kommer från en gräsrotsrörelse”. Uttalandet visar på Hanna Nilssons politiska villfarelse och historiska okunskap.

Vi är alla medvetna om att Hanna Nilsson och andra företrädare för sverigedemokraterna energiskt försökt att mörklägga partiets ursprung och historia, med spår tillbaka till nazism och fascism, med rasism som huvudtema. Dessa ideologier var inga gräsrotsrörelser, de grundades på nationalistiskt elittänkande. Den utlovade vitboken, där partiet skulle göra upp med sitt förflutna, tycks aldrig bli verklighet. Hanna Nilsson beskriver sitt parti som en gräsrotsrörelse, den enda i svensk politik. Den grässort som bäst motsvarar partiets historia och politik är ogräset kvickrot. Enligt Wikipedia beskrivs kvickrot som: Den är ursprungligen från Europa, men är numera utspridd över större delen av världen. Kvickrot har förökning genom frön och genom underjordiska stamdelar. En utmärkt metafor för Sverigedemokraterna, där de underjordiska stamdelarna representeras av alla officiella och icke officiella propagandakanaler på sociala medier.

Hanna Nilsson tycks vara omedveten om att Socialdemokraterna har sitt ursprung i den tidiga fackföreningsrörelsen på 1800-talet. Liberalismen uppstod från de frihetsrevolutionära krafterna på 1700-talet. Hanna Nilssons påstående är ren okunskap eller ren lögn, i båda fallen kan kompetensen att politiskt forma vårt framtida samhälle ifrågasättas.

Stanley Hallström
Partipolitiskt Oberoende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se