torsjö live

Hållbara Hässleholm: Ge oss besked om klimatet före valet!

Hållbara Hässleholm: Ge oss besked om klimatet före valet!

På en höjd ovanför Magle våtmark berättar Anders Nylander och Per Gustavsson från Hållbara Hässleholm om sitt engagemang i klimatfrågan.

Vad gör kommunens politiker för att motverka klimatförändringarna? Det är hög tid för de folkvalda att leverera tydliga besked, i god tid före valet. Det anser den ideella föreningen Hållbara Hässleholm. Därför skickar de i dagarna ut en enkät till de lokala partiavdelningarna. Till hösten planeras dessutom en utfrågning i kulturhuset som tar upp klimat- och miljöfrågorna.

För Per Gustavsson från Hållbara Hässleholm är det helt klart vad som måste vara prio nummer ett just nu.

– Klarar vi inte av att ta itu med klimatfrågorna? Ja, hur viktiga är då alla andra frågor? Det finns många som är kortsiktiga, men klimatfrågan kan vi inte säga att vi ska börja lösa nästa år.

En annan av föreningens medlemmar, Anders Nylander, betonar samtidigt att han på intet sätt vill sprida någon form av klimatångest. Tvärtom.

– Vi vill förmedla hopp, inte minst till ungdomar. Samt vara till stöd för förstagångsväljarna.

Ett led i föreningens verksamhet är därför också att vända sig till gymnasieskolorna i Hässleholm. Ett brev har gått ut till alla samhällskunskapslärare där de informerat om sin enkät och den planerade politikerutfrågningen, som något som kan vara till nytta i undervisningen.

Per Gustavsson och Anders Nylander ser båda positivt på möjligheterna att agera konstruktivt för klimatet.

– Vetenskapen kan ge oss lösningarna vi behöver, säger Per. Mycket av kunskapen fanns redan till viss del på 60- och 70-talen. Sedan har inte mycket hänt. Varför?

Hållbara Hässleholm menar att mycket mer behöver göras lokalt, inte minst av kommunen i samband med upphandlingar och för att verka för klimatsmart byggande. 2012 utsågs Hässleholm till årets miljökommun. Däremot ligger Hässleholm inte så bra till just nu när det gäller utfasningen av fossila bränslen, med plats 227 i konkurrensen mellan Sveriges 290 kommuner.

Även som enskilda medborgare uppmanas hässleholmarna att göra vad de kan. Återanvändning istället för slit och släng leder till att vi inte i onödan förbrukar jordens resurser. Hållbara Hässleholm, FN-föreningen och Naturskyddsföreningen Göinge slog sina kloka huvuden ihop i höstas.

– Vi ordnade en prylbytarvecka tillsammans, som kontrast till Black Friday, säger Anders Nylander. Det vi gör för klimatet kan vara både stora och små saker.

Sammanställningen med de politiska partiernas svar på enkäten beräknas vara klar till midsommar. Utfrågningen i Hässleholms kulturhus äger rum i Blå salongen den 23 augusti. Professor Pål Börjesson, Röke, kommer att leda samlingen.

Text och foto: Urban Önell

Fakta:
Hållbara Hässleholm är en partipolitiskt oberoende förening. Den bygger sitt engagemang på Förenta Nationernas klimatpanels sammanfattning av forskningsläget i klimatfrågan. Växthuseffekten måste motverkas genom att förbränningen av fossila bränslen fasas ut och koldioxidutsläppen minskas. Sverige har också skrivit under Parisavtalet om utsläppsminskningar vilket är förpliktande.

Styrelsen för Hållbara Hässleholm består av Peter Groth, ordförande, Viveka Wikborn, sekreterare, Mats Gunnarsson, kassör, Bertra Kullberg och Jim Johansson.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se