Gruppen-3a-328x120

Ordning och reda på sommarkollo och för flyktingbarn

Ordning och reda på sommarkollo och för flyktingbarn

Framöver ska det bli ordning på möjligheterna för alla Hässleholmsbarn att åka på sommarkollo på Magnarp, inte bara de som bor hos Hässlehem och HSB. Det står klart efter Barn och utbildningsnämndens senaste sammanträde. Därmed bifölls Joachim Fors (S) initiativärende i bred politisk enighet.

Jag är jättenöjd, kommenterar han. Det var ingen större diskussion.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Joachim Fors (S)

Nämndens ordförande Stefan Larsson (M) påpekar att det nu ska utredas vem som ska sköta saken framöver. I år är det för sent att göra något åt. Problemet kan delvis förklaras med att möjligheten att åka på sommarkollo berör flera förvaltningars och nämnders ansvarsområden.

Det här har fallit mellan stolarna, medger Stefan Larsson. Därför kan vi inte lasta någon för det, men det måste rättas till. Det avsattes ju också pengar till kolloplatser när Magnarp såldes.

Stefan Larsson (M)

Nämnden beslutade också att underlätta för föräldrar i behov av barnomsorg nattetid. Så att de exempelvis kan lämna barnen på Grönängsskolans fritids klockan 17 istället för på fritids på en annan ort där de är bosatta. Inte heller där fanns skilda meningar.

Däremot hade Sverigedemokraterna genom Jens Lindholm synpunkter på Socialdemokraternas motion om ungdomsbiljett för för gymnasieelever. Förslaget går ut på att ungdomarna ska ha fria resor med Skånetrafiken, något som beräknas medföra kostnader om över 4 miljoner kronor. SD ville ha en mer preciserad skrivning av vilka som skulle få förmånen. Man borde både vara skriven och gå på en gymnasieskola i Hässleholms kommun, enligt SD.

Vi ser att det är en trend att gymnasieelever söker sig till andra kommuner för att studera, säger Jens Lindholm. Vi vill vända den trenden. Skolan är ju konkurrensutsatt idag. Vi i SD är positiva till privata skolor, men ser hur de använder morötter för att locka elever till sig. Vi måste möta den konkurrensen.

Nämnden biföll det ursprungliga förslaget till ungdomsbiljett, utan att bejaka SDs synpunkter. Ärendet går nu vidare till fullmäktige för beslut.

Stefan Larsson berättade också om utmaningen för BUNs del med att ta hand om flyktingar från Ukraina. Ett hundratal personer som flytt landet bor nu på Vittsjö skog och lika många på kurhotellet i Tyringe. Hälften av dessa är barn, ett trettiotal är förskolebarn och ett sjuttiotal är i skolåldern. Stefan Larsson är dock inte oroad.

Tyringe skola. Foto: Urban Önell

Vi är väl rustade inför hösten och vi har personal som kan språket. Även om vi inte vet hur situationen i Ukraina utvecklas och hur flyktingarna kommer att kommunplaceras framöver. Vi har tagit höjd för det. Förvaltningschefen har varit drivande i detta och hanterat det ypperligt.

Berörda enheter som berörs av flyktingsituationen är skolorna och förskolorna i Tyringe och Vittsjö, samt Bjärnums högstadieskola.

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se