torsjö live vers2

Oenigt beslut om hyresavtal för Björksäter

Oenigt beslut om hyresavtal för Björksäter

Kommunen kom på måndagen ett steg närmare att ta över Attendos hyreskontrakt för Björksäter äldreboende. Foto: Berit Önell

Folkets väls Ernst Herslow säger nej till att Hässleholms kommun ska hyra Björksäter äldreboende långsiktigt. Övriga i tekniska nämnden är överens om att ta över Attendos hyreskontrakt eftersom fastighetsägaren inte vill vänta på att domstolen avgör överklagandet av kommunens beslut att köpa anläggningen. Efter måndagens beslut går ärendet vidare till kommunfullmäktige den 7 juni.

Om inte köpeavtalet vinner laga kraft till den 30 juni får kommunen inte köpa äldreboendet där dementa vårdtagare från Ekegården redan flyttat in. Hyresavtalet med Kunskapsporten för Ekegården är uppsagt till samma datum.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt kommunens underlag är hyreskostnaden på 8,7 miljoner kronor per år för det nya kontraktet med Björksäters ägare Skandia Fastigheter förmånligt. På 40 års sikt skulle dock ett kommunalt ägande bli billigare.

Ernst Herslow (FV) sa nej till ett långsiktigt hyreskontrakt för Björksäter. Foto: Berit Önell
Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) kallade till extra sammanträde. Foto: Exakta Creative

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) kallade till extra sammanträde för att hinna få ett beslut om hyresavtalet i fullmäktige i tid.

– Vi sitter där vi sitter, säger han.

Ernst Herslow ser däremot ingen anledning att ändra inställning.

– Jag följer FV:s linje. Vi har hela tiden varit emot att köpa Björksäter och även att man sa upp Ekegården innan det fanns ett kassaskåpssäkert avtal klart, säger han.

Partiets grundinställning är att kommunen ska hyra vårdplatser av privata aktörer, inte hyra hela byggnader och sätta in egen personal.

– Det var väl också tänkt från början att Attendo skulle sälja sådana platser. Men på grund av pandemin blev det inte så, konstaterar Ernst Herslow.

Han undrar dessutom hur kommunen kunde förhandla så dåligt, både när det gällde priset och övergången från Ekegården. Den tidigare överenskomna köpeskillingen var på 220 miljoner kronor, 40 miljoner mer än värderingarna. Enligt överklagandet är det ett överpris och köpet därmed olagligt, på samma sätt som köpet av den tidigare postterminalen, eftersom kommunen inte får gynna någon enskild.

– I den ursprungliga förhandlingen var Attendo tydligen i dåligt läge och det ska kommunen utnyttja. Det kan låta cyniskt, men det är så marknaden fungerar. Om det kommer ett bra tillfälle ska kommunen ta det, säger Ernst Herslow.

Att de äldre redan flyttat in fick honom inte att ändra uppfattning. Han påpekar att det finns lediga platser på andra äldreboenden som skulle kunna användas vid behov av flytt.

– Kommunen är väldigt dålig på att utnyttja de platser man har. Vi måste fullfölja vår linje. Det är de andra partierna som ställt till det här, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se