torsjö live vers2

Pride med stark slagsida åt vänster

Pride med stark slagsida åt vänster

INSÄNDARE. Thomas Lindell (S) ifrågasätter varför inte alla politiska partier deltog i Pridemarschen genom Hässleholm den 4/6. Ironiskt nog snuddar han själv vid svaret genom att räkna upp de partier som faktiskt deltog varav de flesta återfinns långt ut till vänster på den politiska färgskalan. Dessutom ”glömmer” Lindell nämna att även Revolutionär Kommunistisk Ungdom deltog med sin blodröda fana. RKU är ungdomsförbund under Kommunistiska Partiet som sympatiserar öppet med kommunismen. Kommunismen som ideologi är både avskyvärd och våldsbejakande och vi i SD tar definitivt avstånd från alla rörelser som bejakar kommunism. Sverigedemokraterna hade som alltid torgnärvaro under lördagen och när tåget passerade oss på avstånd skrek en svartklädd ung kvinna grova onämnbara okvädingsord mot vårt håll. Föga kärleksfullt och dessutom opassande om det nu handlar om allas lika värde.

Efter promenaden samlades deltagarna i Hembygdsparken för att ”hänga” och lyssna på musik. Arrangörer var S, ABF, samt SSU som generöst erbjöd sig att svara på frågor från förstagångsväljare. Så det var nog inte så opolitiskt som Thomas Lindell vill påskrina. Dessutom gick Lindell som tätkarl under promenaden i egenskap av ordförande i S Hässleholm, (får man förmoda).

Sverigedemokraternas förhållande till Priderörelsen har tyvärr inte varit friktionsfritt. Vi har portförbjudits vid en del event och nekats annonsera vid andra. Vid en partiledarutfrågning under Stockholm Pride 2018 nekades Jimmie Åkesson som enda partiledare att närvara och tala för vår politik. Idén bakom Pride är lovvärd och vilken sexuell läggning man har är helt oberoende av politisk uppfattning. Det är synd att vänsterpartiernas inflytande är så stort. Kampen för alla människors lika värde borde stå över politisk färg

Sven Lundh (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se