torsjö live vers2

När blir det byggstart för Sydostlänken?

När blir det byggstart för Sydostlänken?

INSÄNDARE. Kommer regeringen än en gång svika Blekinge och Skåne nordost? Frågor som är berättigade eftersom sanningens minut börjar närma sig för Sydostlänken. Ett avgörande beslut väntas från infrastrukturminister Tomas Eneroth och regeringen (S) före midsommar. Näringsliv och politiker i Blekinge, Skåne och Småland har kämpat länge för att projektet ska bli verklighet.

Det är naturligt att intressenterna runt Sydostlänken känner en oro inför regeringens beslut. Först lovades en byggstart till 2022 men den sköts upp. Under valrörelsen 2018 (juni 2018) kom Tomas Eneroth (S) med glädjebeskedet – Sydostlänken blir av, med byggstart 2024. Under innevarande mandatperiod har byggstarten dock flyttats fram en gång till. Nu till 2027. Nästa besvikelse kom i november 2021 i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033. Där står att arbetet påbörjas 2028 med målet att skjuta på de stora kostnaderna till efter 2033. Det är Trafikverkets förslag som regeringen ska ta ställning till i närtid.

Järnvägen mellan Södra stambanan i Älmhult och Olofström är viktig för Volvo Cars produktion i Olofström. Projekt Sydostlänken innebär att denna järnväg på 41 km rustas upp och elektrifieras. Förutom detta så ingår det en byggnation av ny järnväg på 17 km mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn. Dessutom utreds 3 nya stationer i Olofström, Lönsboda och Vilshult.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Satsningen kommer bidra till att gods kan flyttas från lastbil till järnväg. Utsläpp av växthusgaser minskar när järnvägen elektrifieras. Det skapas möjlighet till att utveckla nya transportlösningar mellan järnväg och sjöfart. Person- och godstrafik mellan Älmhult och Karlshamn via Olofström kommer avlasta andra järnvägar. Trycket på Södra stambanan söder om Älmhult blir mindre. Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad avlastas också.

Sydostlänken behövs nu. Det har påtalats av både Volvo Cars och IKEA. Järnvägssatsningen kommer få stor betydelse för den regionala utvecklingen i närområdet. Därför förutsätter vi att regeringen justerar Trafikverkets förslag till nationell plan och ser till att byggandet av Sydostlänken påbörjas senast 2027 och att projektet genomförs enligt tidigare fastställd tidsplan. Satsningar på infrastruktur i nordöstra Skåne och dess närområde är nödvändiga för Sveriges bästa.

Mårten Nobin (C), Stoby
Kandidat i riksdagsvalet

Lars-Ivar Ericson (C), Tyringe
Kandidat i valet till region Skåne

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se