torsjö live vers2

Vikingadag för ukrainska och svenska barn

Vittfarnas vikingaby utanför Sösdala bjöd in ukrainska flyktingbarn och svenska barnfamiljer till en heldag på lördagen. Äventyrslystna barn fick prova på hantverk, skjuta pilbåge, kasta spjut, laga mat över öppen eld och mycket annat. Alla stationer med aktiviteter var bemannade med en svensk och en rysktalande funktionär. Bland de ukrainska fanns smeden Alexandr Bexruchko, som […]

Det gäller att förstå ordens innebörd

INSÄNDARE. Man kan läsa en text och förstå ordens betydelse. Det är en helt annan sak att läsa en text och förstå innebörden av texten. Per-Olov Spångberg är ett exempel på den förstnämnda typen. I sin insändare ”Fakta om kommunismen” bemöter han min tidigare insändare ”Kommunismen är inte våldsbejakande”. Spångberg vill uppenbarligen hävda och understödja […]

Uppvärdera anhörigvårdarna!

INSÄNDARE. Debatten om pensioner är nu högaktuell och det borde vara möjligt för beslutsfattarna att komma fram till en lösning som förbättrar de ekonomiska villkoren för landets pensionärer. Det är ju trots allt de som byggt upp vår nuvarande välfärd. I detta inlägg vill jag dock lägga in en annan fråga som i högsta grad […]