torsjö live vers2

Det gäller att förstå ordens innebörd

Det gäller att förstå ordens innebörd

INSÄNDARE. Man kan läsa en text och förstå ordens betydelse. Det är en helt annan sak att läsa en text och förstå innebörden av texten. Per-Olov Spångberg är ett exempel på den förstnämnda typen. I sin insändare ”Fakta om kommunismen” bemöter han min tidigare insändare ”Kommunismen är inte våldsbejakande”. Spångberg vill uppenbarligen hävda och understödja sin ideologiska kamrat Sven Lundhs påstående att den kommunistiska ideologin är våldsbejakande. Som bevis och stöd använder han följande meningar från Revolutionär Kommunistisk Ungdoms, principprogram: ”Vi är de första att önska en fredlig revolution men all historisk erfarenhet visar att ingen härskande klass frivilligt överlämnat samhällsmakten till folkmajoriteten, utan kommer försvara sin makt och sina privilegier med våld. Därför står RKU bakom folkets rätt att med våld störta förtrycket och försvara sig mot kontrarevolutionen.”

Vad meningarna säger och vad Revolutionär Kommunistisk Ungdom säger sig stå för är: Fredlig revolution förankrad i Folkmajoritet och rätt att använda våld till Försvar, om kontrarevolutionära krafter använder våld. Meningarna innehåller tre bärande ord: Fredlig, Folkmajoritet och Försvar. Att påstå att detta innebär att man bejakar våld, det vill säga pläderar för våld är felaktigt. Vilket innebär att Spångberg inte förstår innebörden eller ”Läser som fan läser bibeln”.

Om detta skulle innebära, som Spångberg antyder, ett bejakade av våld, så måste man fråga sig om Ukraina kan klassas som bejakande av våld, då de försvarar sig mot Rysslands angrepp. Finns det något som säger att Ukraina förordade våld, innan de blev angripna. Är Sverige som land våldsbejakande? Vi har något som heter nödvärnsrätt, vilket innebär att vi har rätt att försvara oss mot brottsliga angrepp, till och med använda allt det våld som vid tillfället inte är uppenbart oförsvarligt, det vill säga även dödligt våld. Är det våldsbejakande? Att inte försvara sig är underkastelse, vilket ofta är syftet med våldshandlingar, att frambringa underkastelse! Vilket är tydligt när det gäller våld i nära relationer, då kvinnan oftast är offret.

Spångberg har rätt att det gäller att hålla isär åsikter, önskemål och fakta. Tyvärr lyckas han inte leva upp till det.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Stanley Hallström
Partipolitiskt Oberoende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se