torsjö live vers2

Uppvärdera anhörigvårdarna!

Uppvärdera anhörigvårdarna!

INSÄNDARE. Debatten om pensioner är nu högaktuell och det borde vara möjligt för beslutsfattarna att komma fram till en lösning som förbättrar de ekonomiska villkoren för landets pensionärer. Det är ju trots allt de som byggt upp vår nuvarande välfärd. I detta inlägg vill jag dock lägga in en annan fråga som i högsta grad rör många pensionärer men även deras barn och barnbarn borde fundera mera över anhörigvården.

I min yrkesutövning som präst har jag mött dessa vardagshjältar som vårdar någon nära anhörig. Enligt statistik så vårdar mer än en miljon svenskar en nära anhörig. Om deras insatser skulle ersättas av sjukvårdspersonal så skulle det behövas många nyanställningar och innebära kostnader på åtskilliga miljarder.

Sveriges kommuner är olika när det gäller att uppmärksamma anhörigvårdarnas situation. Några erbjuder avlastning och psykosocialt stöd men tyvärr händer det att anhörigvårdarens insatser når bristningsgränsen och deras hälsa hotas. Hur vi stöttar anhörigvårdarna på bästa sätt borde vara en utmaning för riks-region-kommunpolitiker! Vi behöver en uppvärdering av deras osjälviska insatser.

Lars-Ivar Ericson (C)
kandidat i regionvalet

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se