Enighet om mer tid till Västra Torups reningsverk

Reningsverket i Västra Torup får, trots att det inte fungerar, användas till den 31 juli 2024. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden var enig i sitt beslut. Som Frilagt berättat var det tidigare beslutet att avloppsanläggningen vid vite på 600 000 kronor skulle förbjudas den 31 maj 2023. Tills dess skulle en ny anläggning, som uppfyller kraven, vara […]

Journalistiska riktlinjer och Kristerssons meritlista

INSÄNDARE. Under rubriken ”Journalistiska riktlinjer ur boken The Elements of Journalism” nedan kan vi ta del av författarna Bill Kovach och Tom Rosenstiels syn på journalistiskt arbete. De riktlinjer författarna presenterar talar i mångt och mycket för sig själva. Det skall ändock sägas att här belyses frågor rörande journalistens egen integritet och allmänna frågor rörande […]