Gruppen-3a-328x120

Enighet om mer tid till Västra Torups reningsverk

Enighet om mer tid till Västra Torups reningsverk

Avloppsvatten från reningsverket i Västra Torup rann utanför staketet vid miljöinspektörernas besök. Foto: Miljökontoret

Reningsverket i Västra Torup får, trots att det inte fungerar, användas till den 31 juli 2024. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden var enig i sitt beslut.

Som Frilagt berättat var det tidigare beslutet att avloppsanläggningen vid vite på 600 000 kronor skulle förbjudas den 31 maj 2023. Tills dess skulle en ny anläggning, som uppfyller kraven, vara klar. Nu får Hässleholm Miljö alltså 14 månader till på sig att lösa problemen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När anläggningen dömdes ut i april 2018 var både vatten och slam på drift utanför vallar och staket kring anläggningen. I november 2019 hade fortfarande inga åtgärder vidtagits, trots krav från miljökontoret. Därför beslöt nämnden då om förbud via ett vitesföreläggande.

Hässleholm Miljö har satt igång planeringen för ett nytt reningsverk i Västra Torup först efter att en ny projektledare tillträtt den 1 mars i år. Nu hävdar bolaget att det behövs två år och tre månader för att få det klart. Men miljökontoret räknar tiden från föreläggandet i november 2019 och bolaget får därmed totalt fyra år och åtta månader på sig.

Politikerna håller trots allt med tjänstemännen om att det nu är skäligt att ge bolaget anstånd med att få en ny anläggning klar. Motiveringen är bland annat att bolaget i relativt god tid innan förbudet skulle träda i kraft meddelat att de behöver anstånd och att det nu finns en plan för arbetet.

Berit Önell

Läs mer:

2022-06-13 Utdömt reningsverk kan få anstånd i 14 månader till

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se