Gruppen-3a-328x120

Covid-19 ökar inom omsorgen

Covid-19 ökar inom omsorgen

Covidsmittan ökar åter inom omsorgen i Hässleholms kommun. På torsdagen fanns åtta bekräftat smittade vårdtagare, varav sju inom äldreomsorgen och en inom LSS. Ingen av dem är allvarligt sjuk, men från andra länder rapporteras ökat antal sjukhusinläggningar med den nya varianten BA.5.

Enligt Region Skåne ökar smittspridningen sedan en dryg månad i Skåne, liksom i resten av landet. Därför rekommenderas åter munskydd vid patientnära arbete både inom sjukvård och äldreomsorg. Vecka 22 konstaterades 80 fall av covid-19 i Skåne. Sedan dess har det skett en ökning och i vecka 25 var antalet 330. Då var också 27,4 procent av de medarbetare som testades positiva. Det är en ökning från sju procent vecka 22.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Har man luftvägssymptom så ska man agera som om man har covid-19. Man ska stanna hemma från jobb, fritids och sociala aktiviteter. Covid-19 är fortfarande en sjukdom som vi ska ha stor respekt för, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Covidsmittan ökar åter.Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

Belina Pllana, vikarierande medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, berättar att ingen av de smittade inom omsorgen för närvarande verkar allvarligt sjuk. Ingen har heller varit inlagd på sjukhus under de två veckor hon varit ansvarig.

– Det är stabilt, men vi ser en ökning här också, säger hon.

Fyra av de smittade finns på Nybohemmet i Bjärnum, en på ett LSS-boende och tre i ordinärt boende, det vill säga med hemtjänst och hemsjukvård, i Tyringe och på området Väster 1 i Hässleholm. Smitta förekommer också bland personal, men i mindre utsträckning.

På Nybohemmet i Bjärnum har fyra vårdtagare testats positivt för covid-19. Totalt åtta är nu smittade inom omsorgen i Hässleholms kommun. Foto: Berit Önell

Belina Pllana säger att det positiva är att vårdtagarna ändå verkar må bra.

– De har fortfarande skydd av vaccinet. Vi planerar också en femte dos, säger hon.

Hon förklarar att kommunens omsorgsverksamhet följer Smittskydd Skåne rekommendationer om skyddsutrustning och har kontinuerlig kontakt utifrån de aktuella fallen. Några ytterligare direktiv har inte kommit därifrån efter rekommendationen om munskydd. Visir, som användes när pandemin var som värst, är alltså inte aktuella i nuläget.

– Men just nu har vår hygiensjuksköterska gått ut med en uppmaning till personalen att verkligen följa de basala hygienrutinerna, säger Belina Pllana.

Ökningen av covid-19 i Sverige, liksom i många andra europeiska länder, beror enligt Folkhälsomyndigheten troligen på virusvarianten BA.5, en undergrupp till omikronvarianten. Denna är betydligt smittsammare och tar sig lättare förbi vaccinerna än tidigare varianter. Folkhälsomyndigheten säger att den ger mildare infektioner, men det kommer nu också rapporter från flera länder om allvarligare sjukdom. I exempelvis USA har även sjukhusinläggningarna ökat de senaste två veckorna till ett snitt på över 31 000 inläggningar per dag. Dödsfallen har dock legat kvar på under 400 per dag, enligt statliga och lokala data som citerades av The New York Times på tisdagen.

Berit Önell

Läs mer:

2022-06-23 Munskydd igen i vård och omsorg

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se