Gruppen-3a-328x120

Munskydd igen i vård och omsorg

Munskydd igen i vård och omsorg

Personalen inom äldreomsorgen i Hässleholms kommun använder munskydd igen från och med onsdagen. Vårdhygien Skåne rekommenderade på tisdagen personal i både sjukvård och omsorg att återgå till munskydd i allt patientnära arbete. Anledningen är att spridningen av covid-19 trots att det är sommar har tagit fart igen på grund av nya omikron-varianter, främst den mer smittsamma BA.5.

Enligt ett utskick till omsorgspersonal i Hässleholms kommun har ett ökat antal utbrott av covid-19 konstaterats i vård- och omsorgsverksamheter de senaste veckorna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– En bidragande orsak till den ökande smittspridningen kan vara ett skifte i omikronvariant från BA.2 till BA.5 och att människor träffats i större omfattning i samband med skolavslutningar och studentfirande, står det.

Munskydd ska nu åter användas vid allt patientnära arbete inom både sjukvård och omsorg.

Vårdhygien Skånes nya rutiner säger att munskydden under perioder med hög smittspridning kan bidra till att minska risken för asymptomatisk spridning av luftvägsvirus, inklusive covid-19, inom vård och omsorg. Vid smittspridning i personalgrupper rekommenderas att kontinuerligt användande av munskydd övervägs. Patienter på sjukhus med tecken på luftvägsinfektion bör bära munskydd i vårdmiljöer utanför eget vårdrum.

Besökare till både patienter på sjukhus och vårdtagare på särskilt boende för äldre och korttidsboende rekommenderas också att använda munskydd. Verksamheten uppmanas att säkerställa att det finns goda möjligheter att hålla avstånd. Besök kan med fördel ske i vårdtagarens lägenhet eller rum alternativt i särskilt avsatt utrymme. Personer med symptom bör avrådas från besök och man bör desinficera händerna före och efter besök.

Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 24 visar knappt 2 200 bekräftade fall av covid-19 i landet. Av dessa var tio procent efterregistreringar av fall som provtagits tidigare under våren. Med dessa borträknade ses en ökning på 37 procent från vecka 23 till vecka 24. Av de provtagna individerna under vecka 24 var 13 procent positiva, vilket också är en ökning jämfört med de närmast föregående veckorna. Enbart personer som behöver vård provtas i nuläget.

Trots den ökade smittspridningen fortsätter enligt FHM antalet dödsfall att minska. Men det finns en fördröjning i rapporteringen. Vecka 22 har hittillls 22 personer rapporterats avlidna.

Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, säger i ett pressmeddelande att det finns data som visar att BA.5 sprids mer effektivt än de tidigare omikronvarianterna.

– Men BA.5 ser inte ut att orsaka svår sjukdom eller död i högre utsträckning jämfört med tidigare varianter. Mycket tyder på att vaccinets skydd mot allvarlig sjukdom och död är högt även när det gäller den här virusvarianten, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se