torsjö live vers2

Avfallsupplag vid villaområde förbjuds

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har beslutat om förbud mot det avfallsupplag som planerades intill Kristinehems villaområde. Anledningen är att risken för buller och damning bedöms så omfattande att den kan innebära betydande störning för närliggande bostäder. – Det finns ingen bullerutredning av påverkan på intilliggande bostäder som påvisar motsatsen, står det också i beslutet. Företaget Vixia […]

Ett lyft för kulturhusets entréhall

Stök och vandalisering i kulturhusets entréhall kombinerat med dålig akustik har varit ett problem både för besökarnas trivsel och bibliotekspersonalens arbetsmiljö under en längre tid. Barnbibliotekarie Tora Carserud berättar att det därför länge funnits planer om att förbättra miljön i Kulturhusets entréhall. Tora Carserud och Evelina Estefors arbetar båda som barnbibliotekarier på Hässleholms stadsbibliotek och […]