torsjö live

Ett lyft för kulturhusets entréhall

Ett lyft för kulturhusets entréhall

Barnbibliotekarierna Tora Carserud, till vänster, och Evelina Estefors fick ta körkort för saxlift för att kunna göra väggmålningen i kulturhusets entréhall. Foto: Hässleholms kommun

Stök och vandalisering i kulturhusets entréhall kombinerat med dålig akustik har varit ett problem både för besökarnas trivsel och bibliotekspersonalens arbetsmiljö under en längre tid. Barnbibliotekarie Tora Carserud berättar att det därför länge funnits planer om att förbättra miljön i Kulturhusets entréhall.

Tora Carserud berättar om hur miljön i entréhallen förbättrats. Foto: Marcus Ahlqvist

Tora Carserud och Evelina Estefors arbetar båda som barnbibliotekarier på Hässleholms stadsbibliotek och efter att 2019-2020 framgångsrikt utvecklat miljön på bibliotekets barnavdelning tillsammans satt de på både erfarenhet och idéer på hur även entréhallen skulle kunna göras mer välkomnande. Inte minst har de lärt sig om och utgått från neurodesign, det vill säga hur de miljöer där vi vistas påverkar hjärna, beteende och välmående.

När Anders Rosengren, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, efterlyste idéer och önskemål från personalen var kollegorna inte sena med att nappa. Men istället för enskilda önskemål valde de att presentera ett heltäckande projektförslag som sedermera fick bifall i alla instanser.

– Vi ville att kulturhusets besökare, inte minst barnfamiljerna, skulle känna sig bekväma och trivas så fort de kom in i entrén, säger Tora. Det uppmuntrar till fler besök på kulturhuset och deltagande i aktiviteterna som erbjuds här.

Landskapsmålningen i scenhörnan ramas in av ljuddämpande ullfilt i form av en teaterridå. Foto: Hässleholms kommun
Här målar Tora Carserud från liften. Foto: Hässleholms kommun

Hon berättar att de fått mycket positiv feedback från besökarna vad gäller växterna och de nya färgerna.

– Ljudisolerande plattor har förbättrat akustiken och både gamla och unga använder sig av de nya sittmiljöerna. Tack vare trädäcket kan vi nu erbjuda ett utrymme för medhavd fika – exempelvis för besökande förskoleklasser – eftersom mat och dryck inte är tillåtet inne på biblioteket. Det finns fortfarande risk för vandalisering – inte minst av växterna – men hittills har det fungerat förvånansvärt bra.

Stor hänsyn har tagits till miljömässig och ekonomisk hållbarhet – både vad gäller material och konstruktioner. För att hålla budgeten på 300 000 kronor (med ”lite rörlighet”) valde förvaltningen att genomföra åtgärderna internt med hjälp av insatser från andra delar av verksamheten. Exempelvis har Per Lossing, snickare på Hovdala slott, byggt bland annat det tidigare nämnda trädäcket och Evelina och Tora har själva gjort väggmålningarna – däribland ett sex meter högt ginkoträd.

– För att kunna nå upp fick vi ta körkort för saxlift. Det har kommit väl till pass även i den ordinarie verksamheten när det nyligen regnade in, skrattar Tora.

Under trappan har Per Lossing, snickare på Hovdala slott, byggt ett möbelförråd som kan föra tankarna till Hovdala slotts orangeri, med putsade väggar och en antik dörr. Trappans undersida har förvandlats till en gråblå stjärnhimmel, som även fyller en ljuddämpande funktion. Foto: Hässleholms kommun

Tora blickar framåt och ser möjligheter att utveckla även kulturhusets omgivningar.

– En del av vårt förslag – som ännu inte är godkänt – inkluderade att spärra av Vattugatan på mitten för att begränsa biltrafiken där. Kan vi få igång en caféverksamhet i lokalerna igen kan då en uteservering på Vattugatan bli verklighet. Kombinerad med en lekpark skulle den komplettera kulturhusets utbud och skapa fina miljöer för både barn och vuxna.- säger hon.

Marcus Ahlqvist

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se