torsjö live vers2

Snabbtågen tränger undan utbyggnad av Skånebanan

Snabbtågen tränger undan utbyggnad av Skånebanan

INSÄNDARE. Nyligen presenterade regeringen sin nationella plan för transportinfrastruktur för åren 2022-2033.

I planen kan man läsa att planeringen för en höghastighetsjärnväg mellan Lund och Stockholm, via Hässleholm och Jönköping, fortgår. Planen omfattar hisnande 881 miljarder kronor varav höghastighetsjärnvägen kommer att ta en mycket stor andel i anspråk. I praktiken tränger det undan andra mer angelägna infrastruktursatsningar.

Ett tydligt exempel på detta är att den nödvändiga och efterlängtade utbyggnaden av Skånebanan (Hässleholm-Kristianstad) till dubbelspår saknas i planen. Den aktuella järnvägssträckan är Sveriges mest trafikerade enkelspår och kapaciteten på banan är sedan länge fullt utnyttjad. En utbyggd kapacitet är mycket viktig för hela nordöstra Skånes utveckling.

Såväl Region Skåne som Hässleholms och Kristianstads kommuner hade utlovat medfinansiering för att få till stånd en utbyggnad av Skånebanan.

Tyvärr väljer den socialdemokratiska regeringen att prioritera ett dyrt och onödigt prestigeprojekt i form av en höghastighetsjärnväg framför nödvändiga infrastruktursatsningar.

Lars Johnsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms kommun
Riksdagskandidat för Norra och Östra Skåne

Lina Bengtsson (M)
Kommunfullmäktigeledamot, Hässleholms kommun

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se