Gruppen-3a-328x120

Polisanmälan mot Lars Johnsson om tjänstefel

Polisanmälan mot Lars Johnsson om tjänstefel

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) polisanmäldes på måndagsförmiddagen för grovt tjänstefel för att han försökt övertala en medborgare att dra tillbaka ett överklagande. Bakom anmälan står den berörde medborgaren, Martin Persson, som överklagat kommunens beslut att köpa äldreboendet Björksäter för 40-45 miljoner mer än det enligt värderingarna var värt.

Lars Johnsson kontaktade i mitten på maj Martin Persson för att prata med honom om överklagandet. De båda träffades i hemlighet på stadshuset en söndagskväll.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) är polisanmäld för att han försökte övertala en medborgare att dra tillbaka ett överklagande. Foto: Berit Önell

Polisanmälan kommer efter Frilagts artikel där Thomas Erhag, professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet, säger att ett sådant agerande från en kommunal företrädare innebär ett försök att runda rätten att överklaga.

– Efter professorns uttalande kan jag inte se det här annat än som tjänstefel, säger Martin Persson.

Martin Persson vill att åklagare utreder om Lars Johnsson gjort sig skyldig till grovt tjänstefel.

Han vill nu att åklagare prövar om kommunens högste politiker gjort sig skyldig till brott.

– Jag anser att det är grovt tjänstefel. Han säger att det är för kommunens bästa, men han försökter ta bort min rättighet att överklaga. Samtidigt vill han gynna sig själv och kommunen. Han representerar en myndighet och tror att han har rätt att kontakta någon som överklagat och försöka få den att backa, säger Martin Persson.

– Dessutom har han kontaktat lagmannen på domstolen för att få honom att ge förtur fast det strider mot reglerna, och han själv är advokat. Han har försökt från alla håll och kanter, allt för att affären skulle gå igenom.

Martin Persson och Lars Johnsson pratade i cirka tre timmar, inledningsvis om annat än överklagandet.

– Jag kände ett visst obehag när han började pressa mig och be mig flera gånger att dra tillbaka överklagandet, säger Martin Persson.

I sin polisanmälan berättar han att Lars Johnsson vid mötet meddelade att fastighetsägaren Skandia Fastigheter inte längre ville förlänga avtalet om att kommunen skulle få möjlighet att köpa Björksäter. Anledningen var att domstolsprocessen dragit ut på tiden. Därför ville Lars Johnsson att Martin Persson skulle dra tillbaka överklagandet så att kommunfullmäktiges beslut om köpet vann laga kraft i tid. Mötet skedde sex veckor innan tidsfristen gick ut den 30 juni 2022.

– Jag har som kommuninvånare all rätt att få saken prövad i domstol, om det är lagligt eller ej att köpa denna fastighet till ett stå stort överpris som kommunen ville göra, skriver Martin Persson.

Han har lämnat ett antal bilagor till sin polisanmälan, bland annat den sms-konversation med Lars Johnsson som föregick mötet.

Martin Persson drog inte tillbaka sitt överklagande. Förvaltningsrätten i Malmö har fortfarande inte avgjort målet. Kommunfullmäktige beslöt den 7 juni att istället för köpet godkänna ett långsiktigt hyresavtal för Björksäters äldreboende.

Lars Johnsson har bekräftat att mötet ägt rum, men förklarat att han aldrig pressat Martin Persson utan enbart informerat om konsekvenserna av överklagandet. Han ville att Martin Persson skulle ha alla fakta på bordet innan han beslöt om han skulle dra tillbaka överklagandet eller inte.

Polisen kommer att överlämna ärendet till åklagare för beslut.

Berit Önell

Artikeln har klandrats av Mediernas Etiknämnd. Beslutet kan läsas på www.medieombudsmannen.se

Läs mer:

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se