logga-ligg-tjock

Väg till privat jaktanläggning kostade kommunen 232 000 kronor

Väg till privat jaktanläggning kostade kommunen 232 000 kronor

Kommunen har bekostat väg och grind till den nybyggda vägen till jaktanläggningen på Göingeåsen. På sikt kan grinden låsas och nycklar delas ut till jägarna. Foto: Berit Önell

Kommunen betalade 232 000 kronor för den nya vägen med grind till den privata jaktanläggningen på Göingeåsen. Det står klart när Sydved nu redovisat intäkter och kostnader för de stora avverkningarna i de kommunägda bokskogarna med höga naturvärden. Intäkterna till kommunen efter den så kallade föryngringsavverkningen av drygt 30 hektar skog är i slutändan bara 530 000 kronor. Dessutom tar kommunen sannolikt ut ett underpris för jaktarrendet.

Frilagt avslöjade i december 2021 att kommunen bekostade den nya tillfartsvägen som under hösten byggts till jaktanläggningen. Tidigare fanns en gammal igenvuxen väg till det före detta betet där jägarna sedan flera år har jakttorn och åtlar på en äng som regelbundet slås – trots att området i översiktsplanen är markerat som natur. Periodvis har man också haft odlingar för att locka vilt och morötter med mera läggs ut på marken. Det hela ger intryck av privatisering. När vägen var klar sattes dessutom en grind upp som markerar att vägen inte är till för alla. Allemansrätten ger annars alla rätt att röra sig i skogen, inte minst på kommunägd mark som är särskilt markerad som natur.

Enligt Gunnar Swärdh, som då var ansvarig tjänsteman på tekniska förvaltningen, var syftet med vägen skogsbruk, men den behövdes uppenbart inte för att få ut timret från bokskogarna.

– När det är kommunal mark kan man visst ställa frågor om varför vägen byggs och hur den ska användas, det är skillnad på privat och kommunalt, sa Roland Månsson på Skogsstyrelsen då.

En del av de nu avverkade skogarna beskrevs också som särskilt betydelsefulla i kommunens nya naturvårdsplan.

En del av de unika, nu avverkade, skogsområdena på Göingeåsen beskrivs som särskilt betydelsefull natur i kommunens nya naturvårdsplan. Foto: Berit Önell

Gunnar Swärdh hävdade att han inte visste vad den nyanlagda vägen kostat skattebetalarna och att det inte heller fanns någon budget för den.

– Kostnaden kommer först i slutredovisningen för aktuellt projekt tillsammans med övriga avverkningskostnader, skrev han i ett mejl till Frilagt.

Det innebär att Sydved får kvitta sina kostnader, bland annat för vägen, mot intäkterna från avverkningarna. Redovisningen blev klar den 1 juli i år. Frilagt har nu tagit del av fakturor och så kallad uppdragsredovisning för uppdraget “Hässleholm Tormestorp Kjellstorpsbacke”. De visar att kommunen får behålla 531 449 kronor efter att Sydved dragit av sina kostnader. Pengarna har ännu inte betalats ut. Utan avdrag låg virkesintäkterna på drygt 1,8 miljoner kronor inklusive moms.

En faktura från Sydved visar kostnaden för vägbygget från Kjellstorpsbackevägen till jaktanläggningen, upprustning av skogsbilväg och vändplan från Hallavägen samt bergkross till en stickväg som behövde förbättras vid Åsvägen, totalt 259 334 kronor inklusive moms. När övrigt räknats bort återstår en kostnad på 231 584 kronor för vägen till jaktanläggningen.

Vägen kom till användning när morötter och äpplen tippades på jaktanläggningen där gräset slås regelbundet.

Kommunens inkomst av jaktarrendet på 36 hektar är bara cirka 5 000 kronor per år plus moms, totalt cirka 6 300 kronor. Det innebär sannolikt att kommunen säljer jakten till ett underpris, vilket kan vara olagligt.

Åklagare vid riksenheten mot korruption har nyligen inlett en förundersökning om mutbrott mot det kommunala va-bolaget Sydvatten i södra Skåne för att jakt arrenderats ut till ett pris långt under marknadsvärdet.

– Det är ett skämt. Du får ingen jakträtt i Skåne under 300 kronor per hektar idag, sa Leif Andersson, tidigare provledare i Jägareförbundet, till Expressen angående Sydvattens avtal.

Hektarpriset var då under 50-lappen. På Göingeåsen ligger det på 176 kronor.

På nätsajten Jaktformedling.se ligger priserna för jaktarrenden i Skåne oftast på 400-600 kronor per hektar. Vilt.se ger generella prisexempel på jaktarrenden nära storstäder, där hela Skåne troligen kan räknas in, på 300-500 kronor per hektar och glesbygd i södra Sverige på 200-300 kronor per hektar. I särskilt eftertraktade områden kan priserna vara betydligt högre.

Vilt.se har publicerat prisexempel som kan användas som riktpriser för jaktarrenden.

I vilket fall dröjer det innan vägen är finansierad, om det skulle ske med arrandeavgifterna.

Christer Söderling, som efterträdde Gunnar Swärdh när han gick i pension i december 2021, berättar att redovisningen av skogsavverkningarna ibland också innebär att kostnader för andra projekt dras av från intäkterna. I detta fall 141 000 kronor för avverkningar på andra platser.

– Det kan bli minus om det är mycket jobb med en avverkning. Det kan till exempel vara slyröjning som inte genererar mycket intäkter. Om det är plus på sista raden är det bara bra, säger han.

Han säger att tekniska förvaltningens ekonomikontor aldrig får tillgång till fakturor och underlag utan enbart ett utbetalningsbesked med slutsumman som kommunen får ut från Sydved.

– Fakturorna ska ju inte betalas utan kvittas. De kommer inte in i vårt system, säger han.

Däremot sparar han själv dem. Han har inte hört att ekonomikontoret frågat efter dem.

Han har själv ingen uppfattning om rimligheten i kostnaden för vägbygget, men hänvisar till att hans chef Ronny Nilsson sagt att det var en normal summa för ett vägbygge.

Förvaltningschef Mats Svensson tycker dock att det låter konstigt med vägen, grinden och även arrendeavgiften. Men han vill i första hand hänvisa till tjänstemännen som har delegation.

– Jag har ingen detaljkunskap. Men om det inte går rätt till har jag ett ansvar att kolla upp, säger han och ber att få återkomma.

Han förklarar i ett sms på fredagen att det hela inte känns rimligt och att han begärt in underlag om hur kostnadsbilden ser ut för övriga jaktarrenden och om de har liknande villkor.

Enligt tekniske chefen Mats Svensson ska kommunen ta ut rätt kostnader. Foto: Lotta Persson

– Kommunen ska självklart ta ut rätt kostnader och inga subventioner om det inte finns några särskilda skäl men då ska de såklart framgå tydligt. Jag har även ställt frågan om i vilken utsträckning vi har vägbommar och varför, skriver han.

På tisdagen hör han av sig igen och påpekar att arrendeavgiften på 5 000 kronor är utan moms.

– Det är otroligt olika priser på jakt i Skåne i och med att det är så stor efterfrågan på jaktmarker. Och det är ju politiken som satt priset per hektar. Många av våra marker ligger nära samhällen där mycket folk rör sig i skogarna och jägarna får ta hänsyn till dessa vilket påverkar priset, skriver han.

Kunniga personer som Frilagt talat med säger dock att närheten till samhällen också gör marken mer attraktiv, så länge det inte är hus eller åkrar inom området, eftersom det är lätt att ta sig dit. Skånsk lövskog och blandskog som på Göingeåsen tillför också naturupplevelser.

Mats Svensson berättar att politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott vill att samtlliga arrenden ses över då avgifterna i vissa fall anses för låga.

Om grindar har han inte mycket att säga.

– Det finns ingen samlad bild av bommar/grindar utan det får vi i så fall “inventera” vilket vi nog bör göra, skriver han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-12-15 Kommunen bekostar ny väg till jaktanläggning

2022-12-16 Ny naturvårdsplan för avverkad skog och utan reservat

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se