torsjö live vers2

K-Fastigheter rev gamla muren – bygger ny med betongblock

När K-Fastigheter nu bebygger det anrika kvarteret Limkokaren i Hässleholm har många reagerat på att den gamla stenmuren längs Finjagatan rivits. Enligt bygglovsritningarna skulle K-Fastigheter bevara den gamla stenmuren “till största delen”. Men med kommunens goda minne blir istället närmare hälften en stödmur av släta betongblock. Resten kommer troligen att byggas upp på nytt av […]

Familjens hus ger både hälsovinst och god samhällsekonomi

INSÄNDARE. Familjecentralerna behövs för att arbeta förebyggande och tidigt stötta både föräldrar och barn. Det är viktigt att skapa välfungerande och självklara samarbetsvägar mellan barnavård, mödravård, vårdcentralerna och individ och familjeomsorgen för barn och ungdomars bästa. Allians för Skåne har under mandatperioden lagt fram en mycket ambitiös planering, där målet är att alla kommuner i […]