torsjö live vers2

Familjens hus ger både hälsovinst och god samhällsekonomi

Familjens hus ger både hälsovinst och god samhällsekonomi

INSÄNDARE. Familjecentralerna behövs för att arbeta förebyggande och tidigt stötta både föräldrar och barn. Det är viktigt att skapa välfungerande och självklara samarbetsvägar mellan barnavård, mödravård, vårdcentralerna och individ och familjeomsorgen för barn och ungdomars bästa. Allians för Skåne har under mandatperioden lagt fram en mycket ambitiös planering, där målet är att alla kommuner i Skåne ska ha minst en familjecentral.

Ett gott exempel på en välfungerande familjecentral är Familjens hus i Hässleholm som har blivit en succé. Där samverkar flera olika professioner som distriktsköterskor, barnmorskor, pedagoger och socionomer. Samarbetet kan främja hälsa hos hela familjen och konceptet har blivit väldigt omtyckt bland dem som söker vård. Att samla alla professioner under ett tak har lett till ett personcentrerat bemötande vilket förmodligen har bidragit till att vårdformen har blivit väldigt populär. På Familjens hus kan man förebygga folksjukdomar, psykosocial ohälsa, våld och mycket annat. Det tidiga ingripandet kan förebygga mycket lidande och även sjukskrivningar och arbetslöshet, som kostar samhället pengar. Familjens Hus är således en investering i framtiden på flera sätt. Familjens hus är förstahandsvalet bland många hässleholmare och i takt med att flera kommuninnevånare har listat sig på Familjens hus har verksamheten utökat. Tack vare de eldsjälar som jobbar i verksamheten har den kunnat utvecklas och familjens hus kommer framöver att flytta in i större och bättre anpassade lokaler.

För Centerpartietär det oerhört angeläget att stärka det förebyggande arbetet precis som riktade hälsosamtal som nu införts och erbjuds till flera åldersgrupper. Förutom att det är en hälsovinst för den enskilde skåningen så ger det förebyggande arbetet god samhällsekonomi. Den bästa vården är den som inte behövs. Centerpartiet vill arbeta för att alla familjer ska få en så bra start som möjligt i livet, för barnens bästa och för bättre hälsa för fler.

Birte Sandberg (C) , regionråd, Tomelilla
Anna Pålsson (C) regionvalskandidat, Hässleholm  

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se